TUEDDIADAU BYD-EANG MEWN IECHYD DIGIDOL

Yn y bennod hon rydym yn sgwrsio ag Ifan am y tueddiadau byd-eang mewn iechyd digidol, mae'n rhannu ei ddysgu allweddol gyda ni o'r ymateb pandemig yng Nghymru a sut olwg fydd ar y strategaeth ar gyfer iechyd digidol a gofal cymdeithasol yn y dyfodol. Rydym hefyd yn trafod beth fydd y pwyntiau poen disgwyliedig i arweinwyr wrth geisio trawsnewid eu sefydliadau wrth i ni "bownsio'n ôl" o gyfnodau o newid gorfodol


Os ydych chi am ddarganfod mwy am Podlediad Rheoli Newid neu gyrsiau byr Syniadau Dylunio, gallwch ymholi yma

Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Ifan Evans

Tanysgrifiwch nawr

Listen on Apple Listen on Spotify

Gwestai

Bywgraffiad

Cyn bo hir bydd Ifan yn ymgymryd â rôl newydd fel Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru, sy’n arwain y gwaith o ddarparu llwyfannau a gwasanaethau digidol cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru. Bydd ei gyfrifoldebau’n cynnwys cynllunio strategol, rhaglenni trawsnewid digidol, ac ymgysylltu â diwydiant. Cyn hynny roedd Ifan yn Gyfarwyddwr Digidol, Technoleg a Thrawsnewid yn Llywodraeth Cymru. Ef ysgrifennodd Cymru Iachach, y cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru, ac ef oedd yr arweinydd cenedlaethol ar gyfer parodrwydd Brexit ar draws iechyd a gofal cymdeithasol. Mae wedi bod yn hyrwyddwr ar gyfer arloesi, mabwysiadu technoleg, a thrawsnewid digidol. Mae Ifan yn frwd dros ddefnyddio technolegau digidol a data fel offer i egluro a symleiddio, lleihau amrywiadau diangen a gwneud gwasanaethau’n well i weithwyr proffesiynol a’r cyhoedd. Mae’n credu mai gweithio’n agored gydag ystod eang o bartneriaid yw’r ffordd orau o fynd i’r afael â heriau presennol ac yn y dyfodol ym maes iechyd a gofal, yn enwedig wrth roi datrysiadau newydd ar waith i broblemau presennol a mesur canlyniadau mewn amser real.