Gweithio Agile

Mae Agile yn air a ddefnyddir mewn sawl ffordd, Agile Working, Agile Transformation, ac yn fwy cyffredin, Agile Projects.  Yn syml, mae Agile yn golygu: 'yn gallu symud yn gyflym ac yn hawdd’ Credwn fod hyn fwyaf perthnasol i amgylchedd prosiect deinamig a’i bod yma i aros.  Mae'r podlediad hwn yn archwilio, beth yw Agile PM, beth yw'r prif gydrannau sy'n gwneud gwir wahaniaeth i sut rydym yn rheoli prosiectau a pham mae hynny'n dda i'ch busnes. 

Mae Miles yn rhannu mewnwelediadau a gwersi a ddysgwyd ar fabwysiadu ac integreiddio egwyddorion ac arferion Agile mewn amrywiaeth o amgylcheddau gwaith. 

Gwestai: Miles Huckle


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Miles Huckle.

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

BLOGIAU CRËWR NEWID