Sut ydyn ni'n newid Data Mawr i Ddata Clyfar?

Mae ymchwil yr Athro Boyd yn archwilio rôl technoleg wrth ein symud o 'Ddata Mawr' i 'Ddata Clyfar', a bydd y cyflwyniad yn amlinellu'r cyfeiriadau sy'n dod i'r amlwg yn y maes hwn sy'n datblygu'n gyflym.  

Mae'r chwyldro iechyd digidol yn newid y ffordd yr ydym yn darparu gofal gyda ffocws ar wella'r defnydd o dechnolegau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n cipio ac yn dadansoddi pob math o ddata. Mae defnydd effeithiol o 'ddata mawr' a thechnegau gwyddor data yn hanfodol i'n galluogi i ehangu ein sylfaen wybodaeth gan ddefnyddio asedau data cymhleth a gasglwyd o'r datrysiadau iechyd digidol hyn. 


Os ydych chi am ddarganfod mwy am Podlediad Rheoli Newid neu gyrsiau byr Syniadau Dylunio, gallwch ymholi yma

Diolch am wrando a diolch i’n gwestai James Boyd

Tanysgrifiwch nawr

Listen on Apple Listen on Spotify

Gwestai

Bywgraffiad

Yr Athro James Boyd yw’r Cadeirydd cyntaf mewn Iechyd Digidol ym Mhrifysgol La Trobe. Mae ganddo gefndir ymchwil cryf ac mae'n arbenigwr rhyngwladol mewn cysylltu data sy'n arwain strategaeth Iechyd Digidol La Trobe o ran datblygu cyrsiau ac ymchwil. Nod y rhaglen iechyd digidol ym Mhrifysgol La Trobe yw mynd i'r afael â chyfyngiadau ac aneffeithlonrwydd yn y system gofal iechyd sy'n deillio o ddiffyg gwybodaeth a thystiolaeth 'gydgysylltiedig'.   

Mae gan yr Athro Boyd dros 25 mlynedd o brofiad yn gweithio gyda setiau data gweinyddol iechyd cenedlaethol mawr sy'n seiliedig ar y boblogaeth i gynhyrchu gwybodaeth epidemiolegol a rheoli cenedlaethol, gan gynorthwyo â monitro a gwerthuso perfformiad y gwasanaeth iechyd. Mae’r ymchwil dilynol sy’n defnyddio data cysylltiedig yn cefnogi arloesedd yn y sector cyhoeddus a diwydiant, gan arwain at ddatblygiadau mewn meddygaeth ataliol, gwelliannau mewn gofal iechyd a datblygiad gwell o ddatrysiadau iechyd digidol.