Creu diwylliant o arloesedd

Gall pawb fod yn “ddylunydd”. Yn y bennod hon byddwn yn archwilio sut i annog unigolion a grwpiau i feithrin creadigrwydd. Bydd yn archwilio strategaethau ar gyfer creadigrwydd ac yn gweithredu fel rhestr wirio ar gyfer arweinwyr sydd am greu diwylliant lle mae syniadau'n llifo, gan annog methiant fel magwrfa ar gyfer arloesi. 


Os ydych chi am ddarganfod mwy am Podlediad Rheoli Newid neu gyrsiau byr Syniadau Dylunio, gallwch ymholi yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Sophie Evan-Hughes, Confused.Com

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

Gwestai

ynglŷn â sophie

"Rwy'n gwneud pethau'n haws i bobl eu defnyddio.

Dyma'r hyn rwy'n ei ddweud wrth bobl rwy'n eu gwneud pan fyddant yn gofyn am fy swydd. Mae'n esbonio mwy na theitl swydd a fel hyn dydw i ddim yn cael cais (cymaint) i godio gwefan neu drwsio argraffydd... Gellir crynhoi'r holl ddisgyblaethau rwy'n ymwneud â nhw o ymchwil a phrofion defnyddwyr i ddadansoddi data i brototeipio, dylunio teithiau a chynnwys ac yn y blaen, gydag un llinell. Rwy'n gwneud pethau'n haws i bobl eu defnyddio." 

BLOGIAU CRËWR NEWID