Rheolaeth 101: Gyrru newid go iawn

Rydym yn gwybod bod pobl yn aml yn cael eu gwthio i swyddi rheoli heb fod â'r wybodaeth a'r profiad sylfaenol i fod yn wirioneddol effeithiol fel rheolwr.  

Mae'r bennod hon yn archwilio elfennau hanfodol rheolwyr - Deall Cyllid, Delio â materion AD, Dylanwadu ar yrru newid, Meddwl ar eich traed i gyflwyno'ch achos, Datblygu staff trwy ddull hyfforddi a deall pobl. Mae'r podlediad yn trafod, pam ei bod yn bwysig bod rheolwyr sy'n gweithredu yn y gweithle modern yn meddu ar sgiliau cynhwysfawr i'w galluogi i aml-dasgio'n effeithiol. 


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Victoria Hall

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

BLOGIAU CRËWR NEWID