Arwain ail-ddylunio gwasanaethau

Mae'r heriau digynsail yr ydym wedi cael profiad ohonynt wrth gynllunio a darparu pob agwedd ar wasanaethau iechyd a gofal yn ystod pandemig COVID-19 wedi gweithredu fel catalydd ar gyfer profi dulliau arloesol sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Mae hyn wedi dod â ffocws newydd i'r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau diogel sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn, a chyfle i ddysgu a moderneiddio, gyda'r bwriad o ddiogelu ein gwasanaethau at y dyfodol. 


Os ydych chi am ddarganfod mwy am Podlediad Rheoli Newid neu gyrsiau byr Syniadau Dylunio, gallwch ymholi yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Bob Hudson

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

Gwestai

ynglŷn â Bob

 "Sefydlais fy nghwmni hyfforddi ac ymgynghori fy hun gyda'm gwraig Kathryn ar ôl gyrfa 35 mlynedd yn y GIG a'r Llywodraeth yng Nghymru. Roedd fy ngyrfa yn cynnwys 4 swydd Prif Swyddog Gweithredol y GIG, 6 oed yn yr Uwch Wasanaeth Sifil ac arweinyddiaeth ar ystod o brosiectau cenedlaethol proffil uchel a chymhleth. Roedd fy mhrofiad cynllunio a PPM yn cwmpasu ystod eang o raglenni newid sefydliadol a chlinigol mawr. Gweithiais dros 28 mlynedd ar lefel Bwrdd. Rwy'n hyfforddwr a mentor cymwysedig ac ar hyn o bryd rwy'n cael fy nghyflogi mewn dwy rôl yn gyntaf fel Athro Gwadd/ Cynghorydd Gwasanaethau Iechyd i Brifysgol De Cymru ac yn ail fel Cadeirydd Dros Dro sy'n helpu i sefydlu Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn Awdurdod Iechyd Arbennig newydd yng Nghymru."

BLOGIAU CRËWR NEWID