Prosiectau, Rhaglenni a Phortffolios

Mae'r mwyafrif o weithleoedd sy'n mynd trwy newid yn rheoli'r broses trwy brosiectau. Sut mae eich diffinio'n glir beth yw prosiect, Sut mae'n cyd-fynd â chynlluniau strategol y busnes ac ai dyma'r peth cywir i'w wneud? Beth am y darlun mwy? Sut mae'ch prosiect yn cyd-fynd â'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru neu'r DU ac ai dyna'r peth cywir i'w wneud…..  Yn y bennod hon byddwn yn edrych ar y gwahaniaeth rhwng Rhaglenni Prosiect a Phortffolios, sut mae'n hanfodol eu bod yn gysylltiedig fel y gallant fod yn llwyddiannus ac yn bwysicach fyth, sut i ddod o hyd i ffordd o wneud hynny 


Os ydych am glywed mwy o’r Podlediad Rheoli Newid neu’r rhaglen Crewyr Newid, cliciwch yma. Diolch am wrando a diolch i’n gwestai Richard McDermott

tanysgrifio nawr

Listen on AppleListen on Spotify

BLOGIAU CRËWR NEWID