CWRDD Â CHYFRANOGWYR Y GORFFENNOL

Yn PDC, rydym yn falch o lwyddiant ein cyfranogwyr. Fe welwch isod yr hyn sydd gan rai o'n cyfranogwyr diweddar i'w ddweud am eu hamser yn PDC a sut y bu'n helpu eu gyrfaoedd. Mae astudio yn PDC yn agor byd o bosibiliadau. Darganfyddwch ble y gallai ein cyrsiau a'n cymwysterau fynd â chi. 

Oes gennych chi stori newyddion neu astudiaeth achos yr hoffech chi gael eich cynnwys ar y dudalen Straeon Dysgwyr? Cyflwynwch eich stori trwy ei hanfon i [email protected]

CYSYLLTWCH Â NI

E: [email protected]
F: 01443 482482

Twitter: @MasnacholPDC