Datblygiad Proffesiynol Parhaus Arbenigol

Helpu Gweithwyr Proffesiynol i Lwyddo 

Mae ein hamrediad cyffrous o gyrsiau arbenigol yn ffordd wych o symud ymlaen yn eich gyrfa, i ddysgu gwybodaeth ddiweddaraf y diwydiant neu i ddysgu rhywbeth newydd. Enillwch gredydau Datblygiad Proffesiynol Parhaus gyda ni yn eich proffesiwn, o Nyrsio i Gwnsela, Peirianneg i Seiberddiogelwch, mae gennym amrediad o ddisgyblaethau yn y Brifysgol.  

CYSYLLTWCH Â NI

E: uswcommercial@southwales.ac.uk
F: 01443 482482
Twitter: @USWCommercial