Rydym yn deall nad yw un maint yn addas i bawb, felly mae ein tîm Ymgysylltu Busnes yn teilwra ein gwasanaethau i gwrdd â'ch set unigryw o anghenion. Manteisiwch ar amrywiaeth o gynlluniau, partneriaethau a rhaglenni a ariennir er mwyn manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael yn PDC. 

Dysgwch fwy am ein rhaglenni cyfredol sydd ar gael isod, neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch i sefydlu cyfarfod gydag un o'n Rheolwyr Ymgysylltu Allanol.


PARTNERIAETH AC YMGYSYLLTU

PARTNERIAETHAU TROSGLWYDDO GWYBODAETH

GWASANAETHAU YMGYNGHORI A CHONTRACTAU


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 

Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.