Angen help i ddatrys eich problemau busnes?

Rydym yn deall bod dim modd defnyddio'r un ymagwedd gyda phob busnes, felly mae ein tîm Ymgysylltiad Busnes yn teilwra ein gwasanaethau busnes i ddiwallu eich set unigryw o anghenion.  

Dyma'r hyn y gallwch chi wneud:  

  • Gweithio gyda ni ar brosiectau ymchwil cydweithredol i fuddio o adnoddau helaeth, arbenigedd a chyfleoedd ariannu.  
  • Cael mynediad at ein harbenigwyr academaidd trwy amrediad o wasanaethau ymgynghori - gan gynnwys profion labordy, dadansoddiad ymchwil a chomisiynu gwaith ymchwil penodol - neu trwy ein Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth  
  • Cael mynediad at dechnolegau a phatentau yn ein portffolio eiddo deallusol trwy ein tîm trosglwyddo gwybodaeth.  
  • Cysylltu â'n hacademyddion trwy Rwydwaith Cyfnewidfa PDC a mynychu ein digwyddiadau ar amrediad o bynciau, lle byddwch yn gallu rhwydweithio gyda chwmnïau arloesol eraill.  

Am fanylion llawn ar sut y gallwn ddiwallu eich anghenion busnes, cysylltwch â'n Tîm Ymgysylltiad Busnes.

CYSYLLTWCH Â NI

Email: [email protected]

Tel: 01443 482266

Twitter: @USWExchange