Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i wneud gwahaniaeth; i newid bywydau a'n byd er gwell

O ynni cynaliadwy i iechyd, a systemau pŵer i ddiogelwch, ar y dudalen hon gallwch archwilio sut mae ein cydweithrediad rhwng y diwydiant academaidd wedi helpu i fynd i'r afael â rhai o heriau mwyaf y byd, a dod â budd lle mae ei angen fwyaf.

Cysylltwch â'n tîm Busnes ac Ymgysylltu i drafod cyfleoedd cydweithio