Angen help gyda digwyddiadau ar-lein a hybrid?

Online Studio.jpg

Mae gan Dîm Cynhadledd a Digwyddiadau PDC dechnoleg newydd ar gael yn eu Canolfan Gynadledda Campws Trefforest i gefnogi cleientiaid sy'n chwilio am atebion digwyddiadau ar-lein.

Cyflwyno'r 'Stiwdio Digwyddiadau Ar-lein'

Mae'r ystafell hon yn cynnwys pecyn camera o'r radd flaenaf, goleuadau set/llwyfan proffesiynol, llwyfan, cefndir, darlith a seddi.  Gallwch archebu'r ystafell hon i gofnodi a chyflwyno'n fyw o leoliad llwyfan proffesiynol.  Gall sgrin arddangos logos a/neu sleidiau cyflwyno i wneud yr ystafell hon yn lle amgen proffesiynol yn hytrach na chyflwyno o'ch amgylchedd cartref/swyddfa.

Archebwch eich Cyfarfod Bwrdd nesaf yn ein 'Bwrdd Timau'

Mae'r ystafell hon wedi'i gosod allan gyda'r feddalwedd ddiweddaraf ar gyfer darparu digwyddiadau hybrid neu gyfarfodydd ystafell fwrdd.  Gall rhai o'r digwyddiadau y gall cynrychiolwyr eu mynychu'n bersonol a gall eraill diwnio i mewn o gartref/mewn mannau eraill, ac mae pawb yn cael yr un 'llais' o amgylch y bwrdd.  Gyda meicroffonau a siaradwyr wedi'u hadeiladu i mewn i'r nenfwd a sgrin fawr a chamera wedi'u gosod ar flaen yr ystafell hon, dyma'r genhedlaeth nesaf mewn technoleg ystafell gyfarfod.

Sut ydw i'n cynnal digwyddiad ar-lein?

Os oes angen cymorth technoleg arnoch i gynnal digwyddiad, cynhadledd, cyfarfod neu i ffwrdd ar-lein, gall ein tîm ddarparu hyn i chi, gan weithio fel estyniad i'ch tîm.  Rydym yn defnyddio meddalwedd Microsoft Teams i gynnal pob digwyddiad ar-lein ac mae gennym dîm profiadol wrth law drwy gydol y digwyddiad i gefnogi siaradwyr a chynrychiolwyr.


Mae croeso i chi gysylltu â'n tîm ar 01443 482022 neu anfonwch e-bost at [email protected] am ragor o wybodaeth.

#Busnes