Myfyrwyr yn Ymweld â Wardiau Dementia MHSOP

FCBI students

Ddydd Llun 6 Chwefror, roedd yn bleser gennym groesawu myfyrwyr BA (Anrh) Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig o Brifysgol De Cymru (USW) i weithio gyda staff Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn (MHSOP), Ysbyty Athrofaol Llandochau, i gyflwyno sesiynau celfyddydau creadigol i gleifion â dementia. Mae hyn yn rhan o brosiect cydweithredol rhwng USW, Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro a BIPCAF.

20230206_141033Ar ôl derbyn hyfforddiant pellach gan y Tîm Dysgu a Datblygu Dementia, fe wnaeth pedwar grŵp o fyfyrwyr addurno bocs mawr a’i lenwi â deunyddiau a chyfarwyddiadau i greu darnau o gelf gyda thema gyffredinol dathlu, gan y bydd y GIG yn troi’n 75 eleni. Roedd y gweithgareddau'n archwilio amrywiaeth o dechnegau difyr, y gallai’r rhai sy’n ei chael yn anodd symud eu gwneud.

Ar y diwrnod, dosbarthwyd y blychau gweithgaredd i bedair ward gan y myfyrwyr, a dreuliodd y diwrnod yn cydweithio â chyfranogwyr i wneud darnau llachar o gelf. Ymunodd Nyrsys Newid Pwyslais â phob grŵp hefyd i gymryd rhan yn y sesiynau, ac i sicrhau bod popeth yn mynd rhagddi’n esmwyth. Gwnaeth cleifion gymryd rhan lawn yn y prosesau amrywiol, a chysylltu â'r myfyrwyr trwy rannu straeon bywyd. Roedd y sgyrsiau a oedd yn llifo yn aml yn deillio o'r deunyddiau a'r technegau a gynhwyswyd yn y blychau gweithgaredd.

Rhoddwyd gweddill y deunyddiau a chyfarwyddiadau i’r wardiau i’w defnyddio yn y dyfodol, a’r cam nesaf i’r myfyrwyr yw myfyrio ar y sesiynau, a gwneud darnau o waith celf mewn ymateb i’r darnau a grëwyd gan y cleifion. Daw'r prosiect i ben gydag arddangosfa yn Oriel yr Aelwyd rhwng 9 Mai a 19 Mehefin 2023, a bydd yn arddangos gwaith celf a wnaed gan y myfyrwyr yn ogystal â rhai o'r darnau a grëwyd gan y cleifion.

Hoffem ddiolch i Heloise Godfrey-Talbot, darlithydd ar y cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig, ei myfyrwyr dawnus, a staff gwych MHSOP. Edrychwn ymlaen at weld sut y bydd y prosiect yn datblygu yn ystod y cyfnod yn arwain at yr arddangosfa.

Mae Oriel yr Aelwyd wedi bod yn cefnogi Ymwybyddiaeth o Ddementia ers 2017, ac rydym yn falch iawn o gynnal yr arddangosfa hon yn ystod Wythnos Gweithredu/Ymwybyddiaeth o Ddementia 2023 (16 – 22 Mai 2023).

#business #featured