Cwrs Dychwelyd i'r Gwaith Covid-19

Cwrs Dychwelyd i'r Gwaith COVID-19

Mae Prifysgol De Cymru wedi lansio cwrs rhad ac am ddim i bobl a fyddai'n hoffi gloywi eu sgiliau gwaith, wedi'i anelu at bobl sydd ar hyn o bryd ar furlough, allan o waith, neu ddim ond yn edrych i newid swyddi. 

Mae'r cwrs rhad ac am ddim hwn gan Brifysgol De Cymru yn rhoi mynediad i chi at dri modiwl a fydd yn helpu i ddatblygu eich sgiliau gwaith yn ogystal â rhoi rhai awgrymiadau defnyddiol i chi ar gyfer eich lles.

Barod i gofrestru? 

Llenwch ffurflen gofrestru syml a byddwch yn derbyn manylion mewngofnodi trwy e-bost:

Astudiwch ar eich cyflymder eich hun

Mae dysgwyr yn astudio ar eu cyflymder eu hunain ac mae dysgu'n digwydd drwy amrywiaeth o fformatau fel fideos, podlediadau ac adnoddau darllen. Mae cwis yn dilyn pob adran i alluogi dysgwyr i wirio eu cynnydd, a dyfernir tystysgrif gwblhau ar y diwedd.

Ymholiadau'r cwrs:

Os hoffech ragor o fanylion am y cwrs, cysylltwch â'r arweinydd prosiect Clare Johnson

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.