Digwyddiadau ar gyfer Busnes

Nod ein hamserlen digwyddiadau yw galluogi twf busnes, arddangos cydweithrediadau wedi'u hariannu a chefnogi eich heriau busnes. Os oes gennych chi syniad ar gyfer digwyddiad, os hoffech gydweithio â ni, neu os hoffech ddefnyddio ein hybiau Cyfnewidfa yng Nghasnewydd neu Pontypridd, cysylltwch â ni.


DIGWYDDIADAU I DDOD

Mawrth

Mae rheoli risg wrth wraidd llywodraethu da. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld cydnabyddiaeth gynyddol o bwysigrwydd deall, rheoli a lliniaru risgiau i sefydliadau a busnesau.

Bydd y sesiwn fer 1 awr hon yn helpu i ehangu eich ymwybyddiaeth o egwyddorion rheoli risg a'r prif ddulliau a ddefnyddir yn yr amgylchedd rydych chi'n gweithredu ynddo.

Dyddiad ac amser: 19 Mawrth 2024 (12pm-1pm)

Archebwch eich lle yma

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Dewch draw am frecwast rhwydweithio craff ac archwilio cyfleoedd ariannu cydweithredol dros baned a croissant.

Darganfyddwch y potensial o gydweithio â ni trwy fecanweithiau cynlluniau ariannu fel y Rhaglen Ymgysylltu â Phartneriaethau, Partneriaethau Clyfar, Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, a mwy wrth i chi gael dealltwriaeth gynhwysfawr o gefnogaeth Cyfnewidfa PDC a'r rhwydwaith busnes eang y mae'n ei gynnig.

Dyddiad ac Amser: Dydd Iau, 21 Mawrth, 2024. 08:30 – 10:00.
Lleoliad: Canolfan Springboard, Cwmbrân, Torfaen

Archebwch eich lle yma

_A7R9985 copy4

Ebrill

The hand you are dealt with is just the starting point for development Carol Dweck (Awdur y llyfr poblogaidd Mindset).

Nid ein galluoedd a'n talent yn unig sy'n dod â llwyddiant i ni – ond y math o feddylfryd sydd gennym. Gall y meddylfryd cywir helpu i'ch ysgogi chi ac eraill i gyflawni eich nodau proffesiynol a phersonol ac i weld heriau fel cyfleoedd i dyfu a gwella.

Mae'r sesiwn hon yn archwilio’r cysyniad o feddylfryd twf ac yn dechrau archwilio offer a thechnegau ar gyfer adeiladu meddylfryd twf.

Dyddiad ac amser: 23 Ebrill (12:00-13:00)

Lleoliad: Microsoft Teams

Pris: AM DDIM

Mae ein Cinio Dysgu ar gael yn y Gymraeg - gadewch i ni wybod wrth archebu os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd.

Archebwch yma

_A7R9985 copy2


Lle gallwch ddod o hyd i ni

Byddwn yn mynychu cynadleddau a digwyddiadau busnes yn rheolaidd ar draws de Cymru a thu hwnt. Dewch i ddweud helo wrthym a chael gwybod mwy am yr hyn rydyn ni'n ei wneud yn USW Exchange yn y digwyddiadau canlynol.


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  


Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 


Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.