Digwyddiadau Cyfnewid PDC

Digwyddiadau ar gyfer Busnes

Mae ein hamserlen digwyddiadau wedi'i chynllunio i alluogi twf busnes, arddangos cydweithrediadau wedi'u hariannu a chefnogi eich heriau busnes


Yng ngoleuni COVID-19 Mae ein digwyddiadau ar y safle wedi cael eu rhewi, ac yn lle hynny, dros y misoedd nesaf byddwn yn darparu ystod o weminarau a rhith ddigwyddiadau. Wedi colli gweminar yn ddiweddar? Gallwch ailchwarae ein gweminarau isod.

Peidiwch â cholli allan: 

Ymunwch â'r rhwydwaith Cyfnewid PDC am ddim i fusnesau a bod y cyntaf i dderbyn gwahoddiadau gan Aelodau i ddigwyddiadau sydd ar y gweill 

COFRESTRU AR GYFER DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL

Byd-Eang MBA: Cefnogi Busnes

Dydd Mawrth 3ydd Tachwedd, 15:00-15:30

Gwahoddir busnesau i ymuno â Dr Filippos Proedrou, Arweinydd y cwrs MBA i ddarganfod cyfleoedd a manteision o cynnal y lleoliad myfyriwr MBA yn fyd-eang ar-lein.

Yn ystod y gweminar hwn, byddwn yn trafod sut gall tîm Byd-Eang MBA helpu eich busnes yn y misoedd nesaf gyda'n rhaglen leoli boed yn her mae angen adnoddau ychwanegol arnoch ar gyfer, neu angen busnes newydd wrth i chi ymateb i COVID-19 & sut y gallwch ein helpu drwy bartneru gyda myfyriwr neu dîm o fyfyrwyr, i roi profiad busnes gwerthfawr iddynt.

Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth 3ydd Tachwedd, 15:00-15:30 i gael gwybod mwy.

Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltu PDC

Dydd Iau 19eg Tachwedd, 12:00-12:30

Mae Cyfnewidfa PDC wedi lansio ei Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltu newydd yn ddiweddar, gyda chefnogaeth cyllid gan CCAUC.

Nod y rhaglen yw gwella a datblygu partneriaethau cynaliadwy a chydweithio rhwng busnesay a’r Phrifysgol De Cymru drwy ariannu gweithgarwch cydweithredol cyfnod cynnar hyd at werth £1,500.

Ymunwch â ni ddydd Iau 19eg Tachwedd, 12:00-12:30 i gael gwybod mwy ynghylch sut y gall eich busnes elwa o’r rhaglen hon a sut i wneud cais.

GWYLIWCH DDIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL ETO


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Gallwch gyrraedd ein tîm ymgysylltu drwy e-bostio uswexchange@decymru.ac.uk neu drwy ffonio 01443 482266


Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 


Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.