Digwyddiadau ar gyfer Busnes

Mae ein hamserlen digwyddiadau wedi'i chynllunio i alluogi twf busnes, arddangos cydweithrediadau wedi'u hariannu a chefnogi eich heriau busnes

Ymunwch â'r rhwydwaith Cyfnewid PDC am ddim i fusnesau a bod y cyntaf i dderbyn gwahoddiadau gan Aelodau i ddigwyddiadau sydd ar y gweill 


COFRESTRU AR GYFER DIGWYDDIADAU SYDD AR Y GWEILL


GWYLIWCH DDIGWYDDIADAU'R GORFFENNOL ETO


Cysylltwch â ni: 

Gyda chanolfannau Cyfnewidfa PDC yn y ddwy campws ym Mhontypridd a Chasnewydd yn cynnig cyswllt rhithwir cynhwysfawr, dydyn ni byth yn bell i ffwrdd.  

Gallwch gyrraedd ein tîm ymgysylltu drwy e-bostio [email protected] neu drwy ffonio 01443 482266


Pontypridd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru, 
Heol Llantwit, 
Trefforest, 
CF37 1DL 


Casnewydd

Cyfnewidfa PDC, 
Prifysgol De Cymru. 
Ffordd Usk, 
Casnewydd, 
NP20 2BP

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i ddiogelu hawliau unigolion yn unol â deddfwriaeth gyfredol, darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd yma.