Melissa

Melissa Humphries, 

Gradd Sylfaen Adeiladu Gwisgoedd ar gyfer Sgrin a Llwyfan, Coleg y Cymoedd


"Astudiais Radd Sylfaen, a symudais ymlaen i'r cwrs atodol yn y coleg. Erbyn graddio, roeddwn yn barod ar gyfer y diwydiant, gan fy mod wedi cael profiadau gwaith gwych. Roedd cydbwyso gwaith academaidd ac ymarferol yn hawdd, a chefais gefnogaeth wych gan fy nhiwtoriaid ."

Tahir

Tahir Ahmed,

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes (Atodol), Coleg Gŵyr Abertawe


"Ar ôl cwblhau Diploma Lefel 2, es ymlaen i'r Lefel 3, HND ac yna cwrs atodol. Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn lle gwych i astudio. Mae'n cynnig llawer o gefnogaeth ac mae'r darlithwyr yn gyfeillgar ac yn brofiadol. Canolfan Addysg Uwch gyda llyfrgell ac ystafell gyffredin."

graddedigion