online shop

Dewis Nwyddau Alumni


Mae llawer o’n alumni a’r myfyrwyr sy’n ein gadael yn holi am roddion o safon i’w helpu i gofio eu hamser yn y Brifysgol ac i gyfleu eu balchder ar ôl cwblhau eu hastudiaethau.

Mae’r ystod anrhegion ddiweddaraf i alumni ar gael bob amser yn ystod seremonïau graddio yr haf a’r gaeaf yn y ‘Ganolfan i Raddedigion’ a gellir hefyd eu harchebu ar-lein, drwy’r post neu dros y ffôn. Gellir casglu archebion o’r campws neu gellir eu hanfon drwy’r post i unrhyw le yn y byd, am ffi postio a phacio. 

Bydd elw o bob pryniant yn cael ei roi yn ôl i gefnogi ein Cronfa Profiadau Myfyrwyr.


 

Ystod o nwyddau alumni PDC