Entrepreneuriaid PDC

Dog Furiendly - graduate entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigirCymuned ddigidol yn rhannu lleoedd sy’n croesawu cŵn ledled y DU.

Ardal fasnachu: DU

MwyY brif ffynhonnell ar gyfer anturiaethau sy’n croesawu cŵn. Porwch y cyfeirlyfr i ddarganfod pethau i’w gwneud gyda’ch ci mewn mannau sy’n eu croesawu, lleoliadau i fwyta/yfed neu ddigwyddiadau i’w mwynhau yng nghwmni eich ci! Fel perchennog busnes, ychwanegwch fusnes Dog Furiendly i’r wefan fel y gall perchnogion cŵn ddod o hyd i chi.

Cyswllt: E-bostiwch Adele Pember

Gwefan | Twitter | Instagram | Facebook

Ology Marketing - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Gwasanaeth Ymgynghori Marchnata.

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Gwasanaeth Ymgynghori Marchnata sy’n cwmpasu ymchwil, cynllunio strategol, dadansoddi ac addysgu yn ogystal ag asiantaeth yn cynnig SEO, PPC, rheoli cyfryngau cymdeithasol, graffeg marchnata e-bost a chynllunio gwefannau. Roedd Saul yn amlwg yn y Prif 35 O dan 35 Wales - oedd yn rhoi sylw i’r prif ddynion busnes a phroffesiynol ifanc yng Nghymru yn 2019.

Cyswllt: Ffoniwch Saul Johnstone: 07854 152498

Gwefan | Facebook | LinkedIn

VikeInvest - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Mae Vike Invest Consulting yn cynnig Gwasanaeth Ymgynghori Busnes, Hyfforddi a Mentora Busnes

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Herio a chymhwyso entrepreneuriaid i weithio’n fwy clyfar ac i wella canlyniadau i gael y llwyddiant pennaf yw’n hymrwymiad. Dim ond pan fydd entrepreneuriaid uchelgeisiol wedi hen ennill eu plwyf a busnesau yn dod yn arweinwyr yn y farchnad, ac yn cael llwyddiant pellach hyd yn oed, y bydd ein gwaith ni wedi’i gyflawni.

Cyswllt: Ffoniwch Victor Kwegyir: 07401135576 or e-bostiwch 

Gwefan | Twitter | Instagram | LinkedIn | Facebook

Tantrwm Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Cynhyrchu fideos a ffrydio byw sydd wedi ennill gwobrau.

Ardal fasnachuDU

MwyMae Tantrwm yn gwmni cyfathrebu fideo sydd wedi bod ar flaen y gad o ran digwyddiadau byw a ffrydio ers 20 mlynedd, yn creu animeiddio, ffilmiau wedi’u sgriptio, deunydd addysgu ar-lein a’i gyflwyno/roi ar waith. Rydym yn rhagori mewn hyfforddi sefydliadau i ymgymryd â deunydd wedi’i gynhyrchu ganddynt eu hunain, archwilio eu hoffer cyfredol a darparu’r atebion gorau ar gyfer anghenion a chyllideb eu caledwedd. Mae ein tîm yn nodi ac yn gosod arwyddion digidol cysylltiol a muriau LED enfawr.

Cyswllt: Ffoniwch Andrew Chainey neu Chris Davies. 01685 876700

Gwefan | Twitter | Instagram

RedVessel Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Anrhegion tatŵ a wnaed â llaw wedi’u hysbrydoli gan gelf tatŵ.

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Mae Red Vessel Designs yn rhoi’r cyfle i mi rannu fy nghariad at gelf tatŵ draddodiadol yn sgil fy nghynnyrch unigryw a wnaed â llaw – yn cynnwys ategolion, anrhegion a décor cartref. Mae modd prynu dewis enfawr o eitemau ar-lein ar fy ngwefan AC rwy’n cynnig GOSTYNGIAD o 10% gyda’r cod RV10 wrth dalu. (Ar gais y cwsmer gallaf hefyd anfon yr eitem yn uniongyrchol at y derbynnydd wedi’i lapio mewn papur anrheg a nodyn mewn llawysgrifen sydd yn ddelfrydol yn y cyfnod hunanynysu hwn).

Cyswllt: E-bostiwch Lucy Cummings

Gwefan | Facebook  | Instagram

LittleBigArt - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Artist – yn troi LEGO i gelf bop ers 2012

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Siopwch Grysau-T £29, Printiau £10-20, Ffigurau bach LEGO £10-20, Cardiau Post £5-10, Gwaith Celf £180+, y cyfan i’w prynu ar fy ngwefan ond nad oes modd eu hanfon nes daw’r cyfyngiadau symud i ben.

Cyswllt: E-bostiwch Andy Morris

Gwefan | Twitter  | Instagram | Facebook

White Tent Co - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigirAdloniant Ymdrochol Datrys Dirgelion.

Ardal fasnachuDU

Mwy: Mae’r White Tent Company yn darparu adloniant Datrys Dirgelion atyniadol ac ymdrochol yn cynnwys technoleg ac actorion byw yn chwarae rhan. Mae’r digwyddiadau hyn yn canolbwyntio ar themâu troseddu ac ymchwilio drwy osod y gynulleidfa yn sefyllfa heddwas sy’n ceisio datrys trosedd. Yn sgil COVID-19 rydym ar hyn o bryd yn creu dirgelion bychain y gellir eu prynu a’u lawrlwytho am gyn lleied â £15. Serch hynny, mae ein llinellau stori ehangach yn dal ar gael i’w harchebu o flaen llaw o £350 ac yn fwy. Ceir mwy o wybodaeth am brisiau ar ein gwefan.

Cyswllt: E-bostiwch neu telephone: 07857 867147

Gwefan | Twitter  | Instagram  | Facebook

Roseblade Media - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Asiantaeth Farchnata.

Ardal fasnachu: DU

MwyAsiantaeth farchnata wedi’i lleoli yng Nglyn Ebwy, yn helpu busnesau o amrywiol faint ac o wahanol ddiwydiannau i gael eu gweld, eu darganfod a’u clywed, gyda chynllunio graffeg, argraffu, cynllunio a datblygu gwefannau, rheolaeth Talu Fesul Clic, marchnata drwy e-bost a mwy. Rydym yma i’ch helpu chi a’ch busnes. Ymgynghori am ddim ac adolygu Google Ads am ddim ar gael. Derbynnir dulliau talu amrywiol.

Cyswllt: E-bostiwch Matthew Parker neu telephone: 01495 524312

Gwefan  | Twitter | LinkedIn | Facebook | Instagram

On Par - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Graffeg mudiant a ffrydio fideo safon uwch.

Ardal fasnachu: DU

Mwy: Maent yn dîm o gynhyrchwyr brwdfrydig gyda stori a steil yn hanfodol. Mae On Par yn gweithio gyda brandiau ac asiantaethau, gan symud yn sydyn ac yn rhoi eu sylw llwyr i bob prosiect – gan gadw creadigrwydd ar y blaen ac yn ganolog. Wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr categori ‘Entrepreneur Medrus PDC' yn y gorffennol, mae Tîm On Par i gyd yn raddedigion talentog o PDC. Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael gweithio gydag On Par dros y blynyddoedd ac maent wedi cyfleu deunydd fideo effeithlon ar gyfer ein hanghenion recriwtio. Gwyliwch 'USW Women in Sport, Hannah Black'.

Cyswllt: Telephone 07787140901

Gwefan  | Twitter | Instagram'

DoMoreDesign - Graduate Entrepreneur


Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Asedau Dylunio

Ardal fasnachuDU

Mwy: Nod Do More Design yw cysylltu myfyrwyr dylunio a graddedigion diweddar y DU â busnesau bychain sydd angen asedau dylunio da. Maent yn blatfform dylunio logo pris isel ble y gall myfyrwyr Dylunio a graddedigion diweddar y DU gael profiad masnachol go iawn ac atgyfnerthu eu portffolio drwy ddylunio logo ar gyfer cwmnïau sy’n dechrau a BBaCh sydd angen logo da ac am gael digon o ddewis.

Cyswllt: Ar-lein

Gwefan  | Twitter | Instagram 

Cowlick Creative - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Creu deunydd a marchnata digidol.

Ardal fasnachu: DU

Mwy: Busnes cychwynnol wedi’i leoli yng Nghaerdydd yw Cowlick Creative sy’n arbenigo mewn deunydd creadigol a marchnata digidol. Mae Cowlick yn cynnig marchnata cost effeithiol ac atebion deunydd creadigol ar gyfer busnesau bach, sefydliadau ac elusennau. Rydym am ganolbwyntio ar ymgyrchoedd, adrannau neu brosiectau i helpu i fywiogi syniadau creadigol a chyrraedd eu hamcanion marchnata. Yma yn Cowlick Creative rydym yn caru her, rydym yn croesawu prosiectau newydd a chyffrous neu rywbeth i ychwanegu at ein cronfa. Mae Cowlick hefyd yn cynnig amrywiaeth gwych o eiriau mwys a ffeithiau yn ymwneud â buchod a fydd yn codi calon! Mae prisiau is ar gael y dyddiau hyn.

Cyswllt: E-bostiwch Misty May Hutton neu telephone 07702746481 

Gwefan  | Twitter | Instagram  | Facebook

Norm - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Arbenigwyr mewn diogelwch seiber a gwrwaid GDPR – yn galonogol o anniddorol.

Ardal fasnachu: DU

MwyCewch wasanaeth arloesol, o lygad y ffynnon, heb ddrama gan arbenigwyr sy’n arddel y gair ‘anniddorol’ fel anrhydedd.

Gwefan  | Twitter | LinkedIn 

SwearingIsCool - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Label manwerthu annibynnol yng Nghaerdydd.

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Mae rhegi yn ddifyr... Siopwch am regi cadarnhaol wedi’i frodio’n brydferth ar grysau-T clasurol. Cotwm organig 100% ac wedi’u cynhyrchu mewn ffatrïoedd ecogyfeillgar a gweithwyr-gyfeillgar ardystiedig. Crysau-T £29, Siwmperi £39, Llyfr Nodiadau (A5) £10, Llyfr Braslunio (A4) £15, Cylchau Allweddi £5, y cyfan ar werth ar fy ngwefan ond nad oes modd eu hanfon nes daw’r cyfyngiadau symud i ben.

Cyswllt: E-bostiwch Andy Morris

Gwefan  | Instagram 

MiFuture - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Technoleg paru clyfar i hybu gyrfaoedd pobl ifanc ac i ddarparu piblinell dalent i sefydliadau.

Ardal fasnachu: DU

Mwy: Mae miFuture yn ffordd well o gysylltu pobl ifanc gyda chyfleoedd gyrfa. Mae Gemma yn amharu’n ddigidol ar y broses gyrfaoedd ar gyfer Cenhedlaeth Z drwy newid y modd y mae pobl sy’n gadael yr ysgol a’r sefydliadau sydd am gael talent ifanc yn cysylltu drwy’r ap miFuture. Ydych chi’n gyflogwr craff sy’n deall fod Cenhedlaeth Z a’i ffonau symudol pwysig am weld cyfleoedd ar alw ac am weithredu drwy sweipio? Os oes gennych swyddogaethau lefel mynediad, cyrsiau neu brentisiaethau i’w llenwi cysylltwch â Gemma i fanteisio ar ostyngiad hael o 50% ar danysgrifiadau ar hyn o bryd.

Cyswllt: E-bostiwch Gemma Hallett

Gwefan  | Twitter  | Instagram

CreativeThinkingCo - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Arfau a thechnegau creadigol i helpu cwmnïau i feddwl yn wahanol, i gydweithio ac i greu rhywbeth syfrdanol.

Ardal fasnachuDU

Mwy: Nid yw creadigrwydd wastad yn hawdd i’w gyrraedd ond mae arfau ar gael all helpu i fynd â’ch ffordd o feddwl i gyfeiriadau newydd- gan wneud meddwl yn greadigol yn rhywbeth y gall pawb ei wneud. Gyda chyrsiau a chyfleoedd datblygu tîm ar gael, cysylltwch â Prith i ddod o hyd i atebion i ddatgloi cryfderau tîm, a gallu eich cwmni i fod yn greadigol ac yn arloesol.

CyswlltE-bostiwch Prith

Gwefan

DogsCreative - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Dylunio creadigol ac asiantaeth farchnata.

Ardal fasnachuDU

Mwy: Wedi’i sefydlu yn Ivybridge yn Nyfnaint, mae The Dogs Creative yn gwneud y canlynol: dylunio gwefannau, datblygu gwefannau, dylunio argraffu, dylunio asedau cyfryngau cymdeithasol, animeiddio, golygu fideo, dylunio a datblygu brandiau, SEO, SEM, hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol a chreu a rheoli ymgyrchoedd ar Google Ads. Y cam cyntaf yw trafodaeth. Byddwch chi’n siarad, byddan nhw’n gwrando ac yna’n cynnig strategaeth ar sail ffeithiau a phrofiad.

Cyswllt: Ar-lein neu email

Gwefan  | Instagram

VikeSpringsPublishing - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Cyhoeddi Llyfrau, Rhith-ysgrifennu, Trawsgrifio, Dylunio Graffeg a Dylunio Gwefannau

Ardal fasnachuDU

Mwy: Os ydych yn chwilio am wasanaeth rhith-ysgrifennu, gwasanaeth trawsgrifio neu arbenigedd dylunio ac argraffu, mae Vike Springs Publishing yn gwybod fod eich gwaith yn bwysig iawn i chi. Cysylltwch â nhw i ddatblygu eich arbenigedd a chreu gwaddol. Yn awdur chwe llyfr, mae Victor Kwegyir yn awdurdod cyhoeddedig ar ddatblygu a rheoli cyfleoedd busnes. Gallwch weld ei lyfrau ar Amazon.

Cyswllt: Ffoniwch Victor Kwegyir: 07401135576 or e-bostiwch

Gwefan | Twitter  | Instagram  |  Facebook  |  LinkedIn

PurrChase - Graduate Entrepreneur

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Gwasanaeth Ymgynghori a Hyfforddi.

Ardal fasnachu: DU

MwyGwasanaeth Ymgynghori a Hyfforddi: Cynhyrchu ac adolygu gweithdrefnau, datblygu cadwynau cyflenwi cadarn, archwilio safleoedd o ran Iechyd a Diogelwch, hyfforddi ar y safle yn cynnwys CITB, gwelliannau diwastraff a chyson. Dyfynbris rhad ac am ddim, heb ymrwymiad.

Cyswllt: Ffoniwch Kerry Cope 07720 238614

LinkedIn

DAVE LEWIS

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Awdur a bardd.

Ardal fasnachu: Byd-eang

Mwy: Mae Dave Lewis yn un o brif Awduron Llwyddiannus Amazon, yn awdur a bardd sydd wedi ennill gwobrau a'i waith wedi'i gyhoeddi ledled y byd. Ef yw sylfaenydd Cystadleuaeth Ryngwladol Barddoniaeth Cymru. Bu’n athro gwyddoniaeth, yn gynhyrchydd gwefan i’r BBC, yn borthor, yn ffotograffydd ac yn labrwr adeiladu. Mae ganddo radd mewn Sŵoleg o Brifysgol Caerdydd a Thystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Peirianneg Meddalwedd o Brifysgol De Cymru. Mae’n hoffi teithio’r byd yn chwilio am fywyd gwyllt. Er yn fwy adnabyddus fel bardd, mae Dave hefyd wedi ysgrifennu cyfres o dri llyfr ditectif cyffrous a dewr, a’r gobaith yw y bydd y darllenydd yn cael yr un wefr a’r cyffro ag sydd i’w gael wrth ddarllen Lee Child a James Patterson. 

Gwefan |  Twitter | Facebook

PHILIP CURNOW PHOTOGRAPHY

Cynnyrch/Gwasanaethau a gynigir: Ffotograffydd masnachol.

Ardal fasnachu: DU

Mwy: Mae Philip Curnow Photography yn darparu gwasanaeth Ffotograffiaeth proffesiynol, cymwysedig, profiadol sydd wedi’i yswirio’n llwyr yn y meysydd Masnachol, Hysbysebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Chwaraeon. Yn bennaf i gleientiaid corfforaethol – yn cynnwys y byd Addysg, Llywodraeth, Trefnwyr a Noddwyr Chwaraeon a sefydliadau NGO.

Gwefan