Cefnogi

Drwy gefnogi Prifysgol De Cymru rydych chi’n helpu i sicrhau bod ein myfyrwyr yn mynd ymlaen i fod yn raddedigion o safon uchel sy’n cael effaith ar gymdeithas yn fyd-eang.

Drwy roi rhywbeth yn ôl i Brifysgol De Cymru, rydych chi'n dod yn rhan annatod o’n llwyddiant parhaus, gan helpu i sicrhau ein bod yn gallu parhau i dyfu a chreu’r dyfodol gorau posibl i’n myfyrwyr a’n hymchwilwyr. P’un ai a ydych yn rhoi amser, arian neu arbenigedd, mae eich cefnogaeth yn hanfodol. Mae cefnogwyr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cymuned, felly rydym yn diolch i chi am eich cefnogaeth.