Cydnabod eich cefnogaeth

Mae rhoddion o bob maint gan unigolion, ymddiriedolaethau a busnesau hael yn hanfodol i’r Brifysgol. 


Drwy roi rhywbeth yn ôl i Brifysgol De Cymru, rydych chi'n dod yn rhan annatod o’n llwyddiant parhaus, gan helpu i sicrhau ein bod yn gallu parhau i dyfu a chreu’r dyfodol gorau posibl i’n myfyrwyr a’n hymchwilwyr. 

Rydym yn wirioneddol ddiolchgar am bob rhodd a gawn, ac yn cydnabod y rhoddwyr hynny sy’n dangos hyder yn ein myfyrwyr a’n cymuned ehangach, mewn nifer o ffyrdd.

Derbyniad i Gefnogwyr

Rhoddir croeso cynnes i roddwyr i’n Derbyniad i Gefnogwyr blynyddol. Mae’r achlysur hwn yn noson o ddathlu a diolch, gan ddwyn ynghyd cymwynaswyr a buddiolwyr y Brifysgol, yn ogystal â graddedigion a myfyrwyr sydd wedi gwirfoddoli eu hamser i gefnogi’r Brifysgol. 

Cylch Cynnig

Roedd sylfeini Prifysgol De Cymru yn seiliedig ar gymwynaswyr a grwpiau llesiannol o bob cwr o dde Cymru a oedd yn cefnogi dilyniant addysg a hyfforddiant galwedigaethol.  Gan adeiladu ar ysbryd cynnig yr eglurhad hwn i’r dorf, mae Cylch Cynnig yn dathlu’r gefnogaeth a roddir i’r Brifysgol gan ei chymuned o raddedigion. Drwy rodd gwirfoddoli alumni, mae PDC yn gallu rhoi llwyfan cadarn i fyfyrwyr i sicrhau llwyddiant yn y dyfodol. Er mwyn cydnabod eu cyfraniad i’r Brifysgol, rydym yn falch iawn o gydnabod ein gwirfoddolwyr alumni fel aelodau blynyddol i'n Cylch Cynnig.

Cylch Cymynroddion

Caiff haelioni cefnogwyr sy’n rhoi anrheg yn eu hewyllys er budd dyfodol y Brifysgol ei ddathlu drwy ein Cylch Cymynroddion.

 

 

Cydnabod ein cefnogwyr