Byddem yn falch o glywed oddi wrthych...

Os ydych wedi graddio’n ddiweddar neu heb fod gyda ni ers tro, rydym yn croesawu eich syniadau a’ch cwestiynau.


Ebost: [email protected]

Ffôn: 034 55 76 01 01*

Cyfeiriad8 Forest Grove, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL


 

*Sylwch os gwelwch yn dda ein bod yn gweithio’n hyblyg ac nid ydym yn gallu cysylltu â llinellau ffôn trwy’r amser. Bydd y rhif hwn yn eich arwain at brif switsfwrdd PDC.


stacy_26

GOFYN AM FATHODYN PIN

Llenwch y ffurflen fer hon i dderbyn bathodyn pin o'r flwyddyn y gwnaethoch raddio!


Sylwer: Yn amodol ar argaeledd, os nad yw eich blwyddyn raddio ar gael yna anfonir bathodyn generig i Gyn-fyfyrwyr PDC. 


Yn anffodus dim ond i gyfeiriadau o fewn y DU y gallwn anfon bathodynnau pin.


Trefnu aduniad

Dewch i ail-fyw eich profiad prifysgol ac aduno gyda hen ffrindiau! P'un a aethoch chi i Goleg Polytechnig Cymru, Prifysgol Morgannwg neu unrhyw un o sefydliadau rhagflaenol PDC, byddem wrth ein bodd yn eich helpu i ailgysylltu â'ch cyfoedion. 
Gallwn eich helpu i drefnu eich aduniad a threfnu teithiau campws ar gyfer eich grŵp. Mae opsiynau llety a bwyd ar gael hefyd - cysylltwch a gwnawn ein gorau i roi diwrnod i chi gofio!Anfonwch e-bost at y tîm cyn-fyfyrwyr gyda gwybodaeth gan gynnwys, pan fyddech chi'n hoffi'r aduniad, faint o raddedigion fydd yn mynychu, lle byddech chi'n hoffi'r aduniad, eich cyrsiau a astudiwyd, gofynion hygyrchedd ac os hoffech unrhyw fwyd neu gymorth gyda llety. 


Cysylltwch yma!

reunion