Byddem yn falch o glywed oddi wrthych...

Os ydych wedi graddio’n ddiweddar neu heb fod gyda ni ers tro, rydym yn croesawu eich syniadau a’ch cwestiynau.


Ebost: [email protected]

Ffôn: 034 55 76 01 01*

Cyfeiriad8 Forest Grove, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL


 

*Sylwch os gwelwch yn dda ein bod yn gweithio’n hyblyg ac nid ydym yn gallu cysylltu â llinellau ffôn trwy’r amser. Bydd y rhif hwn yn eich arwain at brif switsfwrdd PDC.


stacy_26

GOFYN AM FATHODYN PIN

Llenwch y ffurflen fer hon i dderbyn bathodyn pin o'r flwyddyn y gwnaethoch raddio!


Sylwer: Yn amodol ar argaeledd, os nad yw eich blwyddyn raddio ar gael yna anfonir bathodyn generig i Gyn-fyfyrwyr PDC. 


Yn anffodus dim ond i gyfeiriadau o fewn y DU y gallwn anfon bathodynnau pin.