Cymryd rhan

Ym Mhrifysgol De Cymru, mae ein graddedigion yn chwarae rhan hanfodol yn ein llwyddiant presennol a’n dyfodol uchelgeisiol.

Drwy roi o’ch amser neu gymorth ariannol, neu efallai drwy gymryd rhan mewn digwyddiad neu fenter gymunedol, rydych chi'n ychwanegu gwerth at y rhwydwaith, yn ogystal â sicrhau manteision personol amhrisiadwy i chi’ch hun.