Aduniadau a Digwyddiadau

Mae gan Alumni PDC fynediad at amrywiaeth o ddigwyddiadau a drefnir drwy gydol y flwyddyn. 

P’un ai a yw’n ddigwyddiad a gynhelir gan y Swyddfa Alumni neu’n ddigwyddiadau a drefnir gan ein grwpiau alumni rhyngwladol, yn ddarlithoedd academaidd ar gampws neu'n rwydweithio gyda chymunedau partner - rydym yma i’ch cysylltu â chyfleoedd perthnasol.

Gallwn hefyd eich helpu i drefnu eich digwyddiadau eich hun - drwy gefnogi eich ymholiadau, eich rhoi mewn cysylltiad â hen ffrindiau a’ch helpu i ail-fyw eich cyfnod fel myfyriwr.