Cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd y swyddfa

Mae gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni ddiben clir ac mae wedi dyfeisio’r genhadaeth, y weledigaeth a’r gwerthoedd craidd canlynol i helpu i lywio ei gwaith a'i hymddygiad.


Cenhadaeth

Helpu’r gymuned i gael mynediad at gryfder ei threftadaeth, rhagoriaeth ei phobl a gwerth ei rhwydwaith, i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf - a’i gilydd - ac i gyflwyno sylfaen gadarn ar gyfer gwirfoddoliaeth a rhoi dyngarol. 


Gweledigaeth  

Creu cymuned fyd-eang o ymgysylltu, gwerth gydol oes a chefnogaeth i rymuso dyfodol y Brifysgol. 


Gwerthoedd ac ymddygiadau craidd

Proffesiynol

 • Byddwn yn cyfuno parch â gonestrwydd
 • Byddwn yn atebol
 • Byddwn yn hyrwyddo eiriolaeth
 • Byddwn yn falch


Arloesol

 • Byddwn yn effro i sefyllfaoedd wrth iddynt godi
 • Byddwn yn greadigol wrth weithredu
 • Byddwn yn rhagweithiol ym mhob gweithgaredd
 • Byddwn yn cyfuno uchelgais â realaeth


Cydweithredol

 • Byddwn yn cyfuno hyblygrwydd â goddefgarwch
 • Byddwn yn ymrwymo i amcanion Prifysgol ac adrannol a rennir
 • Byddwn yn ddiplomataidd
 • Byddwn yn ymatebol