Alumni PDC ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae’r cyfryngau cymdeithasol yn ein helpu i ymgysylltu ar draws y gymuned academaidd - boed hynny gyda’n alumni a’n cefnogwyr, partneriaid yn y diwydiant a chyrff proffesiynol, neu gyda darpar fyfyrwyr a myfyrwyr presennol.

Gallwch ddod o hyd i Alumni PDC a Phrifysgol De Cymru ar bob prif sianel gymdeithasol, gan gynnwys LinkedIn, Facebook a Twitter.


Cysylltu â’r rhwydwaith ar LinkedIn

Mae gan Brifysgol De Cymru ei thudalen Prifysgol ei hun ar LinkedIn lle gallwch chwilio am gyd-alumni, gweld ein graddedigion amlycaf, gweld ym mha faes mae alumni diwydiannau yn gweithio ynddo a chreu cysylltiadau newydd. Dewch i'n gweld ar LinkedIn.


Cysylltu ag Alumni PDC drwy Grŵp LinkedIn

Gallwch hefyd ymuno â’n grŵp alumni penodedig ar LinkedIn. Gyda mynediad wedi’i gyfyngu i raddedigion a staff y Brifysgol, gall aelodau weld newyddion a rennir, cyfleoedd am swyddi a chynnwys sy’n unigryw i PDC. Dewch i'n gweld ar LinkedIn drwy ein tudalen Grŵp Alumni.


Ymunwch â ni ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf

Mae gan Alumni PDC ei thudalen Facebook benodol ei hun. Cysylltwch â chyn-fyfyrwyr ar-lein drwy’r sianel gymdeithasol anffurfiol hon. Dewch i'n gweld ar Facebook.


Dilynwch Alumni PDC ar Twitter

Dolen Twitter swyddogol Alumni PDC yw @AlumniPDC. Dewch i ymuno â’r sgwrs ac i gymryd rhan mewn amser real. Dewch i'n gweld ar Twitter.


Dilynwch Brifysgol De Cymru ar YouTube

Edrychwch ar y cynnwys fideo diweddaraf o bob rhan o’r Brifysgol. Dewch i'n gweld ar YouTube.


Ymunwch yn y sgwrs ar iTunesU

Gwyliwch neu lawrlwythwch gynnwys addysgol neu wybodaeth am fywyd ar gampws yn PDC. Ewch i'n Sianel iTunesU.