Newid eich dewisiadau cyfathrebu

Rydym yn cydnabod eich dymuniad i newid neu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i ni gyda’ch dewisiadau cyfathrebu.

 

Er mwyn helpu i sicrhau ein bod yn bodloni eich dewisiadau cyfathrebu yn llawn ar hyn o bryd - boed hynny o ran e-bost, post, ffôn neu neges destun - a fyddech cystal â llenwi’r ffurflen isod a’i chyflwyno. Yna bydd eich cais yn cael ei adlewyrchu ar eich cofnod myfyriwr graddedig. Dylech ganiatáu o leiaf pum diwrnod gwaith i’ch dewisiadau gael eu prosesu. Cewch newid eich dewisiadau unrhyw bryd yn y dyfodol drwy gysylltu â’r Swyddfa Cysylltiadau a Datblygu Alumni.


Fill out my online form.

   

Wedi cyflwyno eich dewisiadau cyfathrebu? Hoffem eich cadw mewn cysylltiad â’r hyn sy’n digwydd yng nghymuned eich graddedigion. Treuliwch funud neu ddau yn archwilio’r wefan alumni