#USWClassOf2021?

Dosbarth 2021.jpg
Diweddarwch eich manylion i gadw mewn cysylltiad â Phrifysgol De Cymru - fydd yn rhoi mynediad i chi at y manteision, y gwasanaethau a’r cyfleoedd y mae’r rhwydwaith alumni yn eu cynnig.

Er gwaetha’r pandemig coronafeirws sydd ohoni, llongyfarchiadau am gwblhau eich astudiaethau eleni. Rydym yn edrych ymlaen at gael dathlu eich diwrnod arbennig pan fydd hynny’n bosibl, ond am y tro hoffem eich croesawu i gymuned y graddedigion.

Drwy gadarnhau neu ddiweddaru eich manylion cyswllt â ni, byddwch yn sicr o fod mewn cysylltiad â’ch ffrindiau, cyd-fyfyrwyr a’r Brifysgol dros y blynyddoedd nesaf. 

Drwy ddiweddaru eich manylion cyswllt byddwch yn cael eich rhoi mewn raffl yn awtomatig a bydd gennych gyfle i ennill taleb Amazon hyd at werth £50 gan gynnwys nwyddau amrywiol PDC.

Bydd y raffl yn dechrau ar 18/6/21 ac yn gorffen ar 31/8/21 gydag un enillydd yn cael ei ddewis yn wythnosol, bob dydd Gwener. Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu drwy e-bost gan y Tîm Alumni. 

Fill out my online form.