Gwirfoddoli gydag Alumni

P’un ai a ydych yn trefnu aduniad, yn rhan annatod o grŵp alumni tramor neu’n cefnogi ein rhaglenni gyrfaoedd, mae digon o ffyrdd y gallwch chi barhau i ymwneud â Phrifysgol De Cymru.

Mae ein gwirfoddolwyr graddedig yn cefnogi myfyrwyr drwy gydol eu taith academaidd, yn cyfrannu at ein hymchwil ac yn cefnogi mentrau cymunedol.  

Gwirfoddoli eich amser a’ch arbenigedd yw’r ffordd berffaith o gadw cysylltiad â’r Brifysgol, cwrdd â phobl newydd a rhannu eich profiad yn y Brifysgol ag eraill.

 

Byddai profiad ein myfyrwyr ar y campws yn llawer tlotach oni bai am gefnogaeth barhaus ein graddedigion a’n cefnogwyr mewn diwydiant. P’un ai a ydych chi’n darparu lleoliad, yn cynnig cipolwg ar y diwydiant neu’n bod yn fentor – diolch i chi. Yr Athro Julie Lydon, Is-ganghellor