Grwpiau Alumni a Chysylltiadau Rhyngwladol

Mae cymuned fyd-eang Prifysgol De Cymru yn ymestyn yn eang, gyda chyn-fyfyrwyr yn byw mewn dros 130 o wledydd ledled y byd. 


Rydym yn awyddus i gynnal perthynas agos â’n graddedigion lle bynnag y maent yn y byd.  Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yn trefnu ac yn cefnogi digwyddiadau a mentrau mewn gwledydd ledled y byd, ac mae ganddynt nifer o grwpiau newydd dan arweiniad myfyrwyr ledled y byd. 

Mae ein cyn-fyfyrwyr yn hanfodol i’r gwaith a wnawn yn rhyngwladol, gan helpu gyda recriwtio o dramor, trefnu digwyddiadau a darparu cysylltiadau pwysig gyda’r byd proffesiynol.

Mae ein alumni rhyngwladol hefyd yn gysylltiadau defnyddiol i gyd-raddedigion sy’n awyddus i lunio cysylltiadau lleol - efallai ar gyfer gwaith neu yn syml fel wyneb cyfeillgar mewn dinas anghyfarwydd.

Fe welwch isod rai o’n grwpiau alumni newydd a’n cysylltiadau rhyngwladol. Os nad ydych yn gweld grŵp yn eich lleoliad a bod gennych ddiddordeb mewn sefydlu un, anfonwch e-bost atom.