Archif y brifysgol


Ffurfiwyd Prifysgol De Cymru yn 2013 pan unwyd Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Mae gan y ddau sefydliad hanes cyfoethog ac amrywiol iawn, gyda gwreiddiau sy'n mynd yn ôl 100 mlynedd a mwy. Hoffech chi gael gwybod mwy? Gallwch gael gafael ar ragor o wybodaeth am bob un o’r sefydliadau blaenorol ar yr ochr chwith.

Oes gennych chi eitem ddiddorol neu nodedig sy'n gysylltiedig â hanes ein sefydliad? Hoffech chi rannu hen lun sydd newydd ddod i’r golwg yn yr atig? Cysylltwch â ni– fe fyddem yn falch o glywed gennych chi!