Awduron Alumni

Mae Prifysgol De Cymru yn falch o gael cynifer o gyn-fyfyrwyr sydd wedi mynd ymlaen i ddilyn gyrfa lenyddol lwyddiannus. Mae ein graddedigion wedi cyhoeddi ffuglen, monograffau a llyfrau academaidd, a hynny mewn pob math o genres, gan arbenigo mewn llawer o wahanol bynciau.  Rydym yn falch iawn hefyd o nifer o aelodau o staff – presennol a blaenorol – sydd wedi cyhoeddi eu gwaith.


Ydych chi’n awdur cyhoeddedig neu'n gwybod am un o'n graddedigion sydd wedi cyhoeddi ei waith? Os hoffech chi gael eich cynnwys yn yr adran hon, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

Pori drwy'r rhestr awduron o A i Y.