Ein Alumni Nodedig

Ym mhob busnes neu adran o’r llywodraeth sy'n gwneud yn dda, ac ym mhob menter elusennol neu brosiect entrepreneuraidd llwyddiannus, gallwch fod yn sicr bod unigolyn talentog wrth y llyw. Mae’n bleser gennym ddweud bod cyn-fyfyrwyr Prifysgol De Cymru wedi mynd ymlaen i weithio gyda rhai o’r sefydliadau a’r brandiau mwyaf cyfarwydd yn y byd. Bydd ambell un yn dod yn wyneb cyhoeddus, ac eraill yn rhagori yn eu maes. 

Isod, cewch gipolwg ar rai o gyn-fyfyrwyr mwyaf nodedig y Brifysgol. Os gwyddoch chi am enwau eraill i’w hychwanegu at y rhestr, cofiwch roi gwybod i ni.


Mae chweched Llywydd Prifysgol Qatar, Dr Hassan Rashid Al-Derham, yn cael ei gydnabod am chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu gweithgareddau ymchwil yn y brifysgol ac yn genedlaethol. 

Mwy >>

Richard yw Prif Swyddog Gweithredol Cymdeithas Cerddoriaeth Annibynnol America, ac mae’n cael y clod am fathu’r term “New Romantic”, a aeth ymlaen i ddiffinio genre cerddorol y 1980au. Ac yntau wedi cael ei eni ym Mhrydain, ond ei fagu yn Seland Newydd, mae Richard James Burgess, cyn-fyfyriwr o Brifysgol Morgannwg, yn adnabyddus drwy’r byd am ei gyfraniad at y diwydiant cerddoriaeth dros y 40 mlynedd diwethaf. Yn 2016, Richard oedd enillydd Gwobr Alumni Education UK y British Council am Gyflawniad Personol. 

Mwy >>

Mae’r Gwir Anrhydeddus Alun Cairns yn un o wleidyddion y Blaid Geidwadol Brydeinig. Daeth yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar 19 Mawrth 2016. Mae Alun yn eiriolwr dros Anghenion Addysgol Arbennig, a bydd yn ymweld â’r campws yn gyson. 

Mwy >>

Mae Emma yn awdur sydd wedi ysgrifennu llyfrau ffuglen a llyfrau ffeithiol creadigol. Roedd Charles Darwin yn hen hen daid iddi, ac mae hynny’n sicr wedi bod yn ddylanwad sydd wedi siapio’i bywyd a’i gwaith ysgrifennu dros y blynyddoedd. 


Mwy >>

Mae Asif Kapadia yn wneuthurwr ffilmiau sydd wedi ennill Gwobr Academy, Grammy a BAFTA. Mae hefyd yn adroddwr storïau, ac ef oedd cyfarwyddwr y ffilmiau dogfen Senna, Amy a Diego Maradona, sydd wedi cael llawer o ganmoliaeth.

Mwy >>

Mae Marco yn animeiddiwr yn Hollywood sydd wedi ennill llawer o wobrau. Ar hyn o bryd, mae’n gweithio i Framestore yn Los Angeles. Mae wedi gweithio ar restr drawiadol o ffilmiau. Bu’n gweithio i Sony yn goruchwylio gwaith animeiddio ar gyfer ffilmiau enfawr fel I Am Legend a Ghost Rider, yn ogystal ag Alice in Wonderland gan Disney a Green Lantern DC Comics. Yn ddiweddarach, bu'n cyfarwyddo’r gwaith animeiddio ar gyfer ffilm Walking With Dinosaurs.  Marco enillodd Wobr Alumni Nodedig y Brifysgol yn 2017. 

Mwy >>

Mae Dr Miti yn wleidydd yng Ngweriniaeth Zambia. Ar ôl bod yn Brif Ysgrifennydd Preifat, Miti yw Ysgrifennydd y Cabinet erbyn hyn.
Roedd Rupert yn arfer bod yn chwaraewr rygbi rhyngwladol dros Gymru. Bu’n chwarae i glybiau Abertyleri a Chastell-nedd, ond mae’n cael ei gysylltu'n bennaf â’r Scarlets, y tîm o Lanelli y bu’n gapten arno. Ers iddo gadw ei esgidiau rygbi, mae’r cyn fewnwr wedi gweithio ar ochr fasnachol y gêm i Undeb Rygbi Cymru, ac wedi bod yn flaenllaw iawn yn y gêm yng Ngogledd Cymru. Bydd Rupert yn ymddangos ar y teledu ac ar y radio’n gyson, ac ymysg pethau eraill, mae’n un o noddwyr Gofal Canser Tenovus.

Cafodd Trudy Norris-Grey Gymrodoriaeth er Anrhydedd yn y Brifysgol yn 2013, i gydnabod ei chyfraniad aruthrol i fyd busnes. A hithau’n frwd dros fenywod ym maes Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM), mae hi'n bennaeth ar sefydliad o'r enw WISE (Women into Science, Engineering & Technology) sy'n annog ac yn ysbrydoli menywod a merched i feithrin a defnyddio sgiliau STEM er mwyn mynd ymlaen i swyddi llawn cyffro a boddhad. Roedd hi'n arfer bod yn Rheolwr Gyfarwyddwr (Datblygu Busnes Byd-eang) i Microsoft, ond ar hyn o bryd mae Trudy yn gweithio i AXA.

Mwy >>

Anand Tummala yw Prif Hyfforddwr Tîm Criced Dan 19 UDA. Yn y gorffennol, mae Anand wedi bod yn Brif Hyfforddwr Tîm Menywod UDA ac yn Hyfforddwr Cynorthwyol Tîm Dynion UDA. Yn ddiweddar, mae wedi bod yn hyfforddi gydag ochr Dan 23 Delhi yn India. Daeth y tîm yn ail ym Mhencampwriaeth Cynghrair Undydd a Bwrw Allan Dynion Dan 23 Oed Bwrdd Rheoli Criced India. 

Mwy >>

Roedd Nigel Walker yn arfer bod yn athletwr rhyngwladol ac yn chwaraewr rygbi’r undeb. Bu'n cynrychioli Prydain Fawr yn y ras glwydi cyn mentro i fyd rygbi, ble cafodd 17 o gapiau rhyngwladol dros Gymru. Bu’n aelod o fwrdd UK Sport rhwng 2006 a 2010, gan fod yn Gadeirydd y Panel Digwyddiadau Mawr ac yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio.  Cyn ei rôl bresennol fel Cyfarwyddwr Cenedlaethol yr English Institute of Sport, Nigel oedd Pennaeth Newid a Chyfathrebu Mewnol BBC Cymru Wales. Cafodd ei enwi ar Restr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2019, gan dderbyn OBE. Croesawyd Nigel i Oriel Anfarwolion Chwaraeon y Brifysgol yn 2017.
Gwleidydd yw Leanne Wood. Hi oedd arweinydd Plaid Cymru rhwng mis Mawrth 2012 a mis Medi 2018. Mae hi wedi gwasanaethu fel Aelod o'r Cynulliad Cenedlaethol dros Rhondda ers 2016. Mae hi'n eiriolwr brwd dros gydraddoldeb, ac yn 2017, dyfarnwyd Gwobr Alumni’r Brifysgol iddi am Gyfraniad at Fywyd a Diwylliant Cymru. 
 

Mwy >>