Treftadaeth eich cymuned

Ffurfiwyd Prifysgol De Cymru yn 2013 pan unwyd Prifysgol Morgannwg a Phrifysgol Cymru, Casnewydd.

Mae gan y ddau sefydliad a ddaeth at ei gilydd i greu Prifysgol De Cymru hanes cyfoethog ac amrywiol iawn, a gwreiddiau sy’n mynd yn ôl 100 mlynedd a mwy.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r llinell amser sy’n nodi digwyddiadau pwysig yn hanes y ddau sefydliad.

Gan gyfuno treftadaeth y sefydliadau blaenorol, erbyn heddiw, mae gan Brifysgol De Cymru dros 250,000 o alumni mewn mwy na 120 o wledydd ar draws y byd.

Drwy ddigwyddiadau, gwaith gwirfoddoli a chynlluniau rhwydweithio amrywiol, mae’r alumni a’r myfyrwyr presennol – a graddedigion o’r sefydliadau blaenorol – yn rhannu’r un weledigaeth, ac yn parhau i gefnogi'r gymuned yn frwd. Drwy fod yn ddynamig fel hyn, gall pawb helpu'r Brifysgol i hybu a datblygu rhagoriaeth. 

Rydym wedi ymrwymo i gynnal cysylltiadau rhwydweithio, gan gysylltu’r Brifysgol â’i graddedigion, a chysylltu’r graddedigion â’i gilydd.

 

Asif Kapadia, Film maker_400x400

Asif Kapadia, Gwneuthurwr Ffilmiau sydd wedi ennill gwobr BAFTA

HND mewn Cyfarwyddo Ffilmiau, 1992 – Ysgol Ffilm Casnewydd


I fod yn unrhyw fath o artist – i wneud unrhyw beth a dweud y gwir, ond i wneud ffilmiau’n enwedig – mae’n rhaid i chi gael dyfalbarhad. Cefais fy ngwrthod gan bob cwrs roeddwn i wedi gwneud cais i’w ddilyn...ond mae’n rhaid fy mod i wedi creu argraff oherwydd cefais alwad ffôn yn dweud bod lle ar gael i mi.


Lorna Dunkley - alumna - 900x900

Lorna Dunkley, Darlledwr, BSkyB

BA (Anrh) Astudiaethau Cyfathrebu, 1992 – Prifysgol Morgannwg


Roedd y Brifysgol yn help mawr i mi gyrraedd lle rydw i heddiw. Rhoddodd yr hyder i mi fentro i’r byd mawr ar fy mhen fy hun, heb sôn am hyfforddiant gwirioneddol dda yn y maes proffesiynol yr es i iddo yn y pen draw.


Trudy Norris-Grey Honorary 2013 large

Trudy Norris-Grey, Rheolwr Gyfarwyddwr (Canol a Dwyrain Ewrop), Microsoft

BA (Anrh) Astudiaethau Busnes, 1993 – Prifysgol Morgannwg


Agorodd y Brifysgol y drws at fyd llawn cyfleoedd a symudedd cymdeithasol. Byd nad oeddwn i erioed wedi dychmygu oedd yn bodoli, fel merch a oedd wedi tyfu i fyny yn Ne Cymru mewn cyfnod o ddirwasgiad.