Ein gohebiaeth

Cadwch mewn Cysylltiad

Fel person graddedig, mae’r cyfle gennych i gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol a’r rhwydwaith alumni ehangach drwy nifer o gysylltiadau alumni – ar-lein ac all-lein fel ei gilydd. O’n cylchgrawn alumni digidol newydd i aduniadau dosbarth byd-eang, mae cymaint o ffyrdd i gadw mewn cysylltiad â Phrifysgol De Cymru.eLuminate – Cylchlythyr Chwarterol – ddim yn ei dderbyn?   Diweddarwch eich cyfeiriad e-bost gyda ni.


Luminate – Y Cylchgrawn Alumni Digidol  -  Ydych am wneud yn siŵr mai chi fydd y cyntaf i dderbyn Luminate?Adnewyddwch eich manylion cyswllt â ni.


Aduniadau a digwyddiadau - rydym yn diweddaru ein calendr yn rheolaidd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni ar-lein am y rhestrau diweddaraf.


Cadwch mewn Cysylltiad Ar-lein


Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â’r Brifysgol a’ch cyd-ddisgyblion ar y cyfryngau cymdeithasol


 -->   Dilynwch ni ar Facebook

 -->   Trydarwch ni ar Twitter

 -->   Rhyngweithiwch â ni ar Instagram

Gallwch hefyd ymuno ag un o’r grwpiau ar LinkedIn

Alumni Prifysgol De Cymru

Entrepreneuriaid Alumni Prifysgol De Cymru

Alumni Prifysgol De Cymru - MSc Llywodraethu Byd-eang

Alumni Prifysgol De Cymru Yr Emiraethau Arabaidd Unedig