Glasfyfyrwyr, myfyrwyr presennol a graddedigion sy'n gadael

Mae’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i helpu myfyrwyr i gael y profiad gorau o fod mewn prifysgol.

Gallai hyn fod drwy godi arian i gefnogi profiad y myfyriwr, drwy groesawu siaradwyr gwadd alumni yn ôl i’r campws neu drwy gynnwys myfyrwyr presennol mewn mentrau i alumni sy’n helpu i feithrin sgiliau a hyder ar gyfer y dyfodol. 
Fel glasfyfyriwr, myfyriwr presennol neu fyfyriwr graddedig sydd ar fin gadael, gallwch gymryd rhan cyn dod yn fyfyriwr graddedig y dyfodol. Mae eich aelodaeth o gymuned fyd-eang PDC yn dechrau o’ch diwrnod cyntaf ar y campws ac rydym yma i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich cysylltiadau rhwydwaith.