Graddedigion sy'n gadael

Fel myfyriwr graddedig rydym yn eich croesawu chi i gymuned o dros 250,000 o bobl. Rydych chi mewn cwmni gwych gan fod ein rhwydwaith byd-eang yn cynnwys alumni sy’n gweithio ar draws sbectrwm llawn o sectorau a phroffesiynau.

 O rwydweithio a digwyddiadau i fentora a buddion - mae digon o resymau dros aros mewn cysylltiad â’ch cyd-fyfyrwyr a’r Brifysgol.

Dyma rai dolenni ac awgrymiadau i hwyluso’r broses o drosglwyddo o fyfyriwr i gyn-fyfyriwr ac i’ch helpu i gadw mewn cysylltiad â’ch Prifysgol a’ch rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. Mae’r Tîm Datblygu a Chysylltiadau Alumni yma i’ch cefnogi wrth i chi ddechrau eich taith ar ôl gadael y Brifysgol, felly edrychwch ar y cyfleoedd sydd ar gael i chi isod.

Helpwch ni i gadw mewn cysylltiad â chi, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dechrau gyda'ch taith i raddedigion.