Llywyddion a Gweithredwyr Undeb y Myfyrwyr

Mae'r Swyddfa Alumni yn awyddus i glywed gan unrhyw gyn-lywyddion neu swyddogion gweithredol Undeb y Myfyrwyr wrth i ni geisio ailuno’r cenedlaethau. 

A ydych chi'n gyn-lywydd neu’n gwybod pwy oedd yn cynrychioli’r Undeb mewn blwyddyn benodol? Byddem wrth ein boddau yn clywed gennych wrth i ni ailadeiladu llinell amser ein Hundeb Myfyrwyr ar gyfer Prifysgol Morgannwg, Prifysgol Cymru, Casnewydd, a’r holl sefydliadau a’u rhagflaenodd. Cyflwynwch eich manylion neu rhowch wybod i ni am swyddogion rydych chi'n gwybod amdanynt, ar-lein.

Byddwch yn amyneddgar wrth i ni ddatblygu'r rhestri hyn. Os ydych mewn cysylltiad â’r unigolyn hwn, cofiwch dynnu ei sylw at y prosiect neu’r manylion cyflenwi drwy ddefnyddio’r ffurflen uchod neu drwy’r e-bost - alumni@southwales.ac.uk

Byddwn yn cysylltu â nhw i gael eu caniatâd i gynnal a chadw eu cofnod i raddedigion.


Diolch i’n partner prosiect USWSU sy’n cydweithio â ni i ailgysylltu â’r holl gyn-lywyddion a’r swyddogion gweithredol.

Students Union