52Authors: Cwrdd â Victoria Jenkins

Victoria Jenkins - alumna author

Dyma Victoria Jenkins, a gafodd radd mewn Saesneg yn 2004, ac sy’n cyhoeddi ei nofel seicolegol gyffrous gyntaf heddiw, The Divorce.

Mae Victoria yn awdur o Gymru sy'n adnabyddus am ysgrifennu’r gyfres hynod boblogaidd o nofelau Detective King and Lane. Y nofel gyntaf yn y gyfres oedd “The Girls In The Water” a gyhoeddodd Jenkins am y tro cyntaf yn 2017, ac a gafodd lawer o ganmoliaeth feirniadol, gyda’r llyfr yn cyrraedd rhestr o 30 o werthwyr gorau Amazon y DU, a 5 o werthwyr gorau Amazon UDA.

Mae’r gyfres o nofelau yn cynnwys y Ditectif Gwnstabl Chloe Lane a’r Ditectif Arolygydd Alex King, sef y prif gymeriadau ymchwiliol sy’n datrys llofruddiaethau amheus yn eu tref enedigol.

Mae Victoria yn byw gyda'i gyda'i gŵr a'i merch yn ne Cymru, lle mae ei chyfres o nofelau trosedd gyda’r Ditectifs King a Lane wedi’i lleoli.


I thought I knew how to help them. I knew nothing. 

Pan mae Lydia a Josh Green yn cerdded i mewn i swyddfa Karen un bore glawog ym mis Chwefror, mae Karen yn gweld cwpl dan straen, y ddau wedi cyrraedd pen eu tennyn. Ond mae Karen wedi arfer gweithio gyda chyplau mewn trafferthion, dysgu am eu problemau, eu helpu i achub eu priodas. Dyna ei gwaith. 

Ond wrth i Karen dreulio mwy o amser gyda Lydia a Josh, mae’n mynd i deimlo’n fwy a mwy anesmwyth… 

Mae mwy i Lydia na dim ond dynes y mae ei phriodas mewn trafferth. Mae fel petai hi’n poeni am ei diogelwch

Mae Josh yn flin, yn galaru ac mae'n ymddangos fel bod ganddo gyfrinach dywyll. 

A chyn bo hir mae ofn ar Karen ei hun – mae rhywbeth am ymddygiad y cwpl yma sy’n ei hatgoffa o ddigwyddiadau trawmatig ei gorffennol ei hun. Mae rhywbeth yno a allai fod yn allweddol i’w hachub, os gall Karen ddod o hyd iddo mewn pryd… 

Fe fyddwch yn darllen The Divorce drwy’r nos a bydd y diweddglo yn siŵr o’ch syfrdanu. Mae'n nofel berffaith i unrhyw un wnaeth fwynhau Gone Girl, The Woman in the Window a The Wife Between Us.


Dyma un o’r adolygiadau a roddwyd i The Divorce 'nofel seicolegol y byddwch yn methu rhoi’r gorau i'w darllen o'r cychwyn cyntaf i’r tro annisgwyl ar y diwedd. Perffaith i bawb wnaeth fwynhau Gone Girl, The Woman in the Window a The Wife Between Us.'

More about Victoria, including where to buy her book, within her Alumni Authors listing.52-AUTHORS-logo-web.jpgInterested in who our graduate authors are?  We'll be continuing to build our online authors bookshelf throughout the year and would welcome notification about those we've not yet listed. Please email us. 

Visit southwales.ac.uk/alumniauthors to take a sneak peek at authors who will undoubtedly feature in the weeks to come.


#awardwinning #52AuthorsProject #alumni #author #2019JulRoundUp #women