Adolygiad o'r flwyddyn: #GraduateBaubles 2019

Christmas 2019

Wrth i ni gyfrif hyd at y Nadolig ac wrth i ni feddwl am ffrindiau a chydnabod yr adeg hon o'r flwyddyn, clywch gan eraill yn eich Prifysgol. Darganfyddwch newyddion a chyflawniadau cyn-fyfyrwyr o'r flwyddyn ddiwethaf y tu ôl i bob un o'n 'baubles graddedig'.

Mae llawer o'n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus ar draws ystod o sectorau a swyddogaethau - yn y DU a ledled y byd. O ofal iechyd, addysg, gwleidyddiaeth a'r cyfryngau i'r gyfraith, masnach fyd-eang, peirianneg, gwyddoniaeth a'r celfyddydau creadigol - mae ein graddedigion yn parhau i wneud eu marc ar y byd.

Ymunwch â'r sgwrs bob dydd ar Twitter ac Instagram Cyn-fyfyrwyr USW wrth i ni gyfrif i lawr i  y Nadolig #graduatebaubles

#alumni