Cyfle i ennill Ysgoloriaeth Deithio o £1,000!

travelscholarshipheader


Mae cyfle i fyfyrwyr PDC ennill gwobr o £1000 i helpu i hyrwyddo’r celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg yng Nghymru.


Fyddech chi’n hoffi ymweld ag Awstralia i ymgymryd ag interniaeth mewn Peirianneg? Neu beth am deithio i Honduras yng Nghanolbarth America i gynnal gwaith maes ar gyfer eich traethawd estynedig MSc? Dyma ddim ond dwy enghraifft o’r ffordd y mae myfyrwyr PDC wedi defnyddio ysgoloriaeth teithio Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, yn llwyddiannus.


Nod yr ysgoloriaeth yw galluogi’r sawl sy’n ei derbyn i deithio dramor ac ymgymryd â phrosiect a fydd yn helpu’n sylweddol i ddatblygu ei yrfa, a gwella a datblygu ei dalentau. Dylai’r ymgeiswyr fod rhwng 21 a 35 oed, a bydd angen iddynt ddangos eu bod naill ai wedi’u geni yng Nghymru, yn byw yng Nghymru, wedi’u magu yma neu’n gweithio yma, a bod ganddynt felly ymrwymiad i Gymru. Dylent hefyd gyflwyno cynnig sy’n dangos sut y maent yn gobeithio y bydd yr ysgoloriaeth yn helpu i ddatblygu eu gyrfa yn y dyfodol.


Dylai ymgeiswyr anfon e-bost i’r Swyddfa Cysylltiadau a Datblygu Alumni i gael ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29ain Mawrth 2019.


Bydd yr ymgeiswyr sy’n ysgrifennu’r cynigion gorau, fel y’u bernir gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, y mae eu penderfyniad yn derfynol, yn cael eu gwahodd am gyfweliad ar gampws Trefforest, Pontypridd ym mis Ebrill.


Y print mân:

Yn gyffredinol, disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fynd ar y daith astudio yn ystod trydydd chwarter y flwyddyn. Un o amodau’r wobr yw bod y sawl sy'n derbyn y wobr yn cyflwyno adroddiad/cyflwyniad byr ar ôl iddo ddychwelyd ac, os oes modd, darparu lluniau erbyn diwedd mis Medi. Bydd canllawiau ar gynnwys yr adroddiad yn cael eu darparu, a bydd yr adroddiad yn cael ei gadw yn archif Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru. Mae derbynwyr gwobrau yn gyfrifol am eu diogelwch eu hunain wrth ymgymryd â’r prosiect.

#AlumniNews #Scholarships #philanthropy #Community #Fundraising