Gwobr BAFTA arall i un o Raddedigion Datblygu Gemau Cyfrifiadur!

WalesInteractiveAlumni

Mae’r gŵr Graddedig BA (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadur ac enillydd Gwobr Alumni Person Graddedig y Degawd Diwethaf 2016, Richard Pring, wedi llwyddo eto!

Mae Richard a’r tîm yn Wales Interactive wedi bachu gwobr arall yng Ngwobrau BAFTA Cymru eleni, sef eu trydedd gwobr BAFTA. Enillodd eu cynhyrchiad rhithrealiti, Time Carnage VR, wobr BAFTA Cymru 2019 am y Gêm Orau, yn dilyn eu llwyddiant yn BAFTA Cymru yn 2012 ac yn 2018.

“Dyma ffordd wych i goroni blwyddyn arall hynod lwyddiannus i mi a Wales Interactive, rydym wedi parhau i ymdrechu i ysgogi gemau yma yng Nghymru ac mae derbyn cydnabyddiaeth ar y raddfa hon yn gwneud yr holl waith caled yn werth chweil. “

Bu hon yn flwyddyn arbennig iawn i’r tîm, gan mai’r wobr BAFTA hon oedd y gyntaf i’w hennill am gêm a grëwyd gan dîm cyfan Wales Interactive – llawer ohonynt yn gyd-raddedigion o’r Brifysgol.

“I wneud eleni’n fwy arbennig fyth, defnyddiodd Time Carnage VR bob aelod o’r tîm, llawer ohonynt yn raddedigion o PDC! Ni fyddem wedi llwyddo hebddyn nhw!”

Mae’n amlwg fod Richard a Wales Interactive yn mynd o nerth i nerth – cliciwch yma i ddysgu mwy am Wales Interactive a’u datblygiadau cyffrous, newydd.