Gwobrau Alumni Prifysgol De Cymru nawr ar agor

UK Alumni Awards

Mae ceisiadau ac enwebiadau ar gyfer Gwobrau Alumni Study UK nawr ar agor.

Allech chi ennill gwobr yn 2019-20? 

Mae Gwobrau Alumni y Cyngor Prydeinig yn dathlu llwyddiannau eithriadol alumni ac yn arddangos effaith a gwerth addysg uwch yn y DU. Mae enillwyr gwobrau a’r rheini sy'n cyrraedd y rownd derfynol yn arweinwyr yn eu meysydd sydd wedi defnyddio eu profiad o astudio yn un o Brifysgolion y DU i wneud cyfraniad cadarnhaol i’w cymunedau, eu proffesiynau a’u gwledydd.

Gallai’r Gwobrau helpu i godi eich proffil byd-eang, ehangu eich rhwydweithiau proffesiynol, a’n helpu ni i rannu eich llwyddiant â’r byd!

Dilynwch olion traed Richard James Burgess (PhD, 2010) a enillodd wobr Cyflawniad Proffesiynol y Cyngor Prydeinig yn 2016.

Ydych chi’n fyfyriwr graddedig o’r hen Brifysgol Morgannwg neu Brifysgol Cymru, Casnewydd? Cofiwch ddewis Prifysgol De Cymru o’r gwymprestr o brifysgolion os ydych yn awyddus i wneud cais neu enwebu rhywun.
#community #singapore #Greece #Abuja #Lagos #BeninCity #UAE #USA #alumni #InternationalAlumni #malaysia #nigeria #awardwinning