Gyrfaoedd PDC - yma i chi o hyd

careersstayconnected cym


Wrth i'r Brifysgol symud i ddysgu o bell a darpariaeth gwasanaethau, roeddem am eich atgoffa bod Gyrfaoedd PDC yn dal i fod yma i'ch cefnogi. Rydym wedi bod yn darparu'r rhan fwyaf o'n gwasanaethau ar-lein ers blynyddoedd lawer, felly mae popeth eisoes ar waith i chi gael mynediad ato. Byddwn hefyd yn ychwanegu gweithgareddau ychwanegol dros yr wythnosau nesaf.


Gwefan Gyrfaoedd
Ein gwefan yw'r lle gorau i ddechrau gyda llawer o adnoddau a chyfeiriadau at ein holl wasanaethau megis ystyried eich opsiynau gyrfa, menter myfyrwyr, cynllunio a myfyrio ar brofiad gwaith.


CareersConnect
Dyma ein bwrdd swyddi a'n system digwyddiadau lle gallwch weld yr holl gyfleoedd diweddaraf a bostir gan gyflogwyr yn ogystal â digwyddiadau a fydd yn rhedeg, gan gynnwys digwyddiadau ar-lein! Rydym yn argymell cofrestru ar gyfer y rhybuddion wythnosol i sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw beth (neu'n ddyddiol os ydych chi'n wirioneddol awyddus!).


MyCareer 
MyCareer yw ein system datblygu gyrfa a sgiliau. Mae'n orlawn o adnoddau, offer a deunyddiau dysgu i'ch helpu chi i ddeall eich hun yn well a'r opsiynau sy'n agored i chi, datblygu'ch sgiliau, a chyflwyno'ch hun yn dda i gyflogwyr - gan gynnwys adnoddau gwych i'ch helpu chi i greu proffil LinkedIn gwych.


Apwyntiadau un i un a Gofyn Cwestiwn
Mae ein holl apwyntiadau yn rhedeg trwy Skype gyda manylion am sut i archebu yma. Mae'r gwasanaeth Gofyn Cwestiwn hefyd yn rhedeg fel arfer.

 

Gweithdai Ar-lein a Digwyddiadau Eraill
Cadwch lygad am ddigwyddiadau ar-lein y byddwn yn eu cynnal gan gynnwys:

Den Syniadau Disglair (BID) - 30 Mawrth


#alumni #AlumniNews