Lansio ap diogelwch ar y ffyrdd i blant ar iTunes ar ôl ei ddatblygu yn PDC

A FREE child road safety app, developed in conjunction with the University of South Wales (USW), has been made available on the Apple Store.

Mae ap diogelwch ar y ffyrdd i blant ar gael am ddim yn Siop Apple, a gafodd ei ddatblygu ar y cyd â Phrifysgol De Cymru (PDC).     

Mae’r ap, ' Virtual Road World’, yn gosod y defnyddiwr mewn amgylchedd rhithwir lle mae’n rhaid iddo gwblhau cyfres o dasgau sy'n cynnwys croesi ffyrdd rhithwir i lywio o amgylch y ddinas.

Defnyddiodd y tîm datblygu, dan arweiniad cyn-seicolegydd o PDC, Dr Catherine Purcell, ymchwil academaidd flaenorol ar y ffordd y mae plant yn dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd i lunio gêm i blant saith i naw oed gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael.

Dywedodd Dr Purcell fod yr ap wedi’i ddatblygu nid i ddisodli arferion addysgol diogelwch ar y ffyrdd presennol, ond yn hytrach i gefnogi a gwella’r arferion presennol.

“Rwyf wrth fy modd bod Virtual Road World ar gael yn Siop Apple, a chael gwybod ei fod eisoes wedi cael ei lwytho i lawr yn y DU ac yn UDA,” meddai Dr Purcell.

“Mae’r cyfle yno i helpu i addysgu plant am broblem go iawn. Wedi’r cyfan, gwrthdrawiadau traffig ffordd y gellir eu hosgoi ymysg cerddwyr yw’r ail achos fwyaf cyffredin o farwolaethau ymysg plant rhwng pump ac 14 oed ledled y byd.

Dyfarnodd Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd grant o £67,468 i Dr Purcell yn 2016. Defnyddiodd y prosiect ymchwil academaidd am y ffordd y mae plant yn dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd, a llwyddodd i greu gêm sydd ar gael yn rhwydd gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, gydag arweiniad byr i athrawon ar sut i’w ddefnyddio. 
I gael gafael ar yr ap, chwiliwch am ‘Virtual Road World’ yn Siop Apple.

I gael rhagor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth Diogelwch ar y Ffyrdd, ewch i  www.roadsafetytrust.org.uk 


#philanthropy #alumni #research