Llongyfarchiadau i Ddosbarth 2019!

Class of 2019 collage

Wrth i ni aros am dywydd crasboeth, edrychwn ymlaen at groesawu Dosbarth 2019 yn ôl i gampysau Caerdydd, Casnewydd a Phontypridd ar gyfer eu seremonïau graddio dros yr wythnos nesaf.


Mae Prifysgol De Cymru yn falch o’i graddedigion ac yn edrych ymlaen at glywed mwy amdanoch chi a’ch cyflawniadau yn y blynyddoedd i ddod.


I’r rhan fwyaf o ysgolheigion, mae graddio’n benllanw tair, pedair - neu fwy efallai o flynyddoedd o astudio - ac mae'n gyfle i bawb ddathlu gwaith caled ac ymrwymiad.   


Dilynwch yr holl ddigwyddiadau ar Instagram, Twitter a Facebook yn ystod yr wythnos i ddod wrth i ni ddathlu a rhannu diweddariadau bob dydd. Ymunwch â’r sgwrs #USWgrad  #graddDeCymru


Mynd i seremoni raddio?

Sylwch y bydd profion diogelwch yn cael eu cynnal ar gyfer pob seremoni, felly caniatewch amser ychwanegol pan fyddwch yn cyrraedd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’r Ganolfan i Raddedigion ar eich diwrnod graddio a chwrdd ag aelodau o’r tîm Cysylltiadau Alumni, Gyrfaoedd a Chyflogaeth a Thimau Astudiaethau Ôl-raddedig i gael gwybod mwy am fanteision bod yn fyfyriwr graddedig. Cofiwch gasglu eich pin graddio 2019 hefyd!


Wedi graddio o Ddosbarth 2019? Edrychwch ar eich byd o gyfleoedd sydd ar gael i raddedigion ar-lein.

Eisoes wedi sicrhau swydd neu wedi gwneud cynlluniau ar gyfer yr haf? Rhannwch eich newyddion a’ch proffil diweddaraf â ni.

Eisiau cofio eich cyfnod yn y Brifysgol? Edrychwch ar ein hystod o anrhegion Alumni a phrynwch fwg Dosbarth 2019. Bydd yr holl elw yn mynd i’r Gronfa Profiadau Myfyrwyr.

Ar fin graddio? Edrychwch ar yr wybodaeth ddiweddaraf am docynnau, tystysgrif gradd, a mwy. #ourUSW #2019JulRoundUp #alumni #community #InternationalAlumni