Mae graddedigion USW yn cael eu cyflogi ar raglen Philip Pullman, His Dark Materials

HisDarkMaterials_PolarBear_Bulletin.jpg

Mae mwy na 40 o fyfyrwyr a graddedigion o Ysgol Ffilm a Theledu’r Brifysgol wedi bod yn gweithio ar gynhyrchiad y BBC o’r ddrama deledu newydd epig, His Dark Materials.


Wedi'i haddasu gan yr awdur Jack Thorne o gyfres o nofelau clodwiw Philip Pullman, bydd y gyfres yn cael ei première byd-eang ddydd Sul 3 Tachwedd ar BBC One a BBC iPlayer.

Mae His Dark Materials yn gynhyrchiad Bad Wolf. Trwy eu menter addysgol nid-er-elw Screen Alliance Wales (SAW), mae Bad Wolf yn parhau i ddatblygu perthnasoedd ag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol, gan adeiladu llwybrau gyrfa a chefnogi talent ifanc o Gymru.

Gan weithio gydag Ysgol Ffilm a Theledu Cymru USW, mae SAW yn hyrwyddo ystod eang o sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant ffilm, gan gynnwys hyfforddeiaethau, lleoliadau a chysgodi, a phorth rhwydweithio a swyddi ar-lein.


Andrew Creak, Caerphilly, BA (Hons) Film Graduate


Mae Andrew yn hyfforddai cynorthwyol cynhyrchu ar His Dark Materials. Y llynedd, roedd ar leoliad gwaith ar dymor un, a arweiniodd at gyfweliad dilynol ar gyfer ei rôl bresennol.

Meddai Andrew: “Roedd fy ngradd yn cynnwys gwahanol agweddau ar ddiwydiant o theori ffilm, hanes ffilm, i aseiniadau ymarferol yn gwneud ffilmiau byrion ac ati. Fe wnaethon ni ddysgu'r holl wahanol agweddau ar gynhyrchu - pob un yn gweithio gyda'i gilydd i wneud rhywbeth hardd.

“Mae’n teimlo’n anhygoel mynd o raddio i weithio ar gynhyrchiad o ansawdd uchel gan y BBC / HBO. Fe wnaeth astudio yn USW roi'r hyder i mi wneud cais am brofiad gwaith. Yn ystod fy wythnos gyntaf, fe wnes i weithio gydag un o fy hoff actorion ond fy hoff ran o fy rôl yw gallu gweld pob rhan o'r cynhyrchiad - o gyn-gynhyrchu hyd at ôl-gynhyrchu.

“Dyma fy swydd briodol gyntaf yn gweithio yn y diwydiant. Wnes i erioed feddwl y byddwn i'n mynd i rôl fel hon. Doeddwn i ddim hyd yn oed yn gwybod bod y swydd hon yn bodoli pan ddechreuais astudio ffilm."

 

Ben Jenkins, Cwmbran, MA Film (Production Management) Graduate

Mae gan Ben Jenkins ddiddordeb brwd erioed yn ochr fusnes y teledu. Ers graddio o'r cwrs Meistr, mae Ben wedi gweithio ar gynyrchiadau fel; Bargain Hunt, Casualty, a Da Vinci’s Demons. Oddi yno aeth ymlaen i weithio fel Cynorthwyydd Gweithredol Jane Tranter yn Bad Wolf. Mae Ben bellach yn Weithredwr Gweithrediadau ar Ei Ddeunyddiau Tywyll. 

Meddai Ben: “Fy nghyngor i unrhyw un sy’n ystyried gweithio yn y diwydiant hwn fyddai bachu unrhyw gyfle a gynigir i chi. Bydd y profiadau hyn yn eich gosod uwchlaw eich cystadleuwyr."

“Mae'r diwydiant ffilm yng Nghymru wedi ffrwydro dros y pedair blynedd diwethaf. Mae'n gyfle anhygoel i Gymru ein bod ni'n gallu adeiladu rhywbeth fel Ei Ddeunyddiau Tywyll. Gall gwylwyr ddisgwyl profiad gweledol pleserus iawn gyda drama afaelgar.”

 

 

Sarah Notley, Newport, BA (Hons) TV & Set Design Graduate 

Astudiodd Sarah Notley BA (Anrh) Dylunio Teledu a Set yn USW, ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Celf ar Ei Ddeunyddiau Tywyll.

Meddai Sarah: “Mae ei Ddeunyddiau Tywyll yn wahanol iawn i unrhyw beth arall rydw i wedi gweithio arno. Munud sefyll allan i mi oedd y llynedd. Cawsom adeilad lleoliad enfawr ar gyfer tymor un. Roedd y golygfeydd yn brydferth ac roedd y lleoliad yn agos at adref. Fe wnaethon ni greu set o 20 adeilad y tu mewn i chwarel. Roedd yn broses hir yn cynnwys llawer o bobl. Roedd yn uchafbwynt go iawn pan wnaethom drosglwyddo'r cynnyrch gorffenedig i'w ffilmio.

“Yna mae’r effeithiau gweledol yn ychwanegu at lefel ein gwaith ac mae graddfa gyfan y sioe hon yn uchel. Mae'n ychwanegu lefel arall gyfan at yr hyn rydyn ni wedi'i greu.

“Mae’n anodd i mi wylio’r cynhyrchiad ar y sgrin a pheidio â beirniadu fy ngwaith fy hun. Dwi bob amser yn gwylio popeth ddwywaith. Y tro cyntaf y byddaf yn ei ddadansoddi. Os na fyddaf yn gwneud hynny, nid wyf yn credu fy mod yn gwneud gwaith da fel cyfarwyddwr celf. Mae rhywbeth bob amser i wella arno a thyfu ohono. Yr ail dro rwy'n gwylio, gallaf ymlacio a'i fwynhau.

“Ni welwyd dim byd tebyg i’w Ddeunyddiau Tywyll o’r blaen. Mae yna fydoedd lluosog yn y llyfrau, mae'n hyfryd ein bod ni'n gallu archwilio'r bydoedd hynny ar y sgrin. Mae'r lefel honno o fanylion o'r llyfrau yn dod ar eu traws ar y sgrin mewn gwirionedd."

Llongyfarchiadau iddyn nhw i gyd!

#careers #2020JanroundUp #alumni #creative-industries