PDC yn mynd yn rhyngwladol

Philippines Recruitment Day

Dros yr wythnosau diwethaf, mae tîm Recriwtio Rhyngwladol PDC wedi bod dramor yn siarad gyda darpar fyfyrwyr. Roeddem yn falch iawn o groesawu nifer o wirfoddolwyr alumni i’n ffeiriau a’n harddangosfeydd er mwyn helpu i ledaenu neges PDC.


Rwy’n gwirfoddoli gan fy mod eisiau dangos i bobl beth ddangosodd PDC i mi. Dangosodd y brifysgol wahanol safbwyntiau i mi, rhai sy'n unigryw i PDC, ac rwy’n dal yn ddiolchgar o fod wedi cael gwneud popeth.

Yn ystod eu teithiau, mae’r Tîm wedi stopio yn Ynysoedd y Philippines, Zimbabwe a’r Almaen - gyda llawer mwy o deithiau wedi’u cynllunio yn ystod y flwyddyn academaidd.

Mae graddedigion yn chwarae rhan hanfodol wrth siarad â darpar fyfyrwyr. Drwy rannu eu safbwyntiau go iawn maent yn helpu i gyfnewid eu profiadau o astudio yng Nghymru, a sut mae bod yn rhan o gymuned ehangach PDC o gymorth iddynt ymhell ar ôl graddio.


Hoffem ddweud diolch yn fawr wrth yr alumni gwirfoddol isod:

Thabani Mkwebu (Zimbabwe), Franziska Boswald (yr Almaen), Martin Neary (yr Almaen) a Jonas DumDum (Ynysoedd y Philippines).


Gwirfoddolodd Franziska a Martin i gwrdd â darpar fyfyrwyr PDC yn Dusseldorf, a siarad am eu profiadau personol o’u hamser yn y Brifysgol, ac yng Nghymru. Wrth sôn am ei phrofiad yn PDC, dywedodd Franziska ‘Mae'n braf gallu dal i glywed y newyddion diweddaraf o’r Brifysgol, cael gwybod beth sydd wedi newid, ond hefyd cadw mewn cysylltiad a thyfu fy rhwydwaith fy hun’.

Mae Martin, sydd bellach yn gweithio ym maes cyllid digidol ar gyfer KPMG, yn credu mai ei gwrs, a’r Brifysgol, sy'n rhannol gyfrifol am ei yrfa lwyddiannus, felly roedd yn falch o roi rhywbeth yn ôl drwy roi gwybod i ddarpar fyfyrwyr am y cyfleoedd y gall PDC eu rhoi iddynt.

Roedd Jonas, a astudiodd MSc mewn Ynni Adnewyddadwy a Rheoli Adnoddau, yn gynrychiolydd cwrs yn ystod ei gyfnod yng Nghymru. Ar ben hynny, daeth yn weithgar yn y gymuned myfyrwyr rhyngwladol drwy ddod yn Gynorthwyydd Byd-eang PDC ac roedd yn aelod o dîm sefydlu Cymdeithas Ffilipinaidd PDC. Mae Jonas wedi bod yn gwirfoddoli ar gyfer PDC yn Ynysoedd y Philippines ers iddo raddio yn 2017. Mae ei waith gwirfoddol wedi cynnwys dod yn gynrychiolydd swyddogol PDC yn Ffair Astudiaeth y Byd ym mis Ionawr 2018, ac mewn rhagor o ddigwyddiadau ym mis Hydref 2018 ac Ionawr 2019.

Wrth sôn pam mae gwirfoddoli mor bwysig, meddai Jonas:

Rwy’n gwirfoddoli gan fy mod eisiau dangos i bobl beth ddangosodd PDC i mi. Dangosodd y brifysgol wahanol safbwyntiau i mi, rhai sy'n unigryw i PDC, ac rwy’n dal yn ddiolchgar o fod wedi cael gwneud popeth.

Gan ei fod wyth parth amser i ffwrdd, mae PDC yn ymddangos yn bell iawn o Ynysoedd y Philippines. Mae gallu gweld cyn-fyfyriwr wyneb yn wyneb, a chlywed straeon o lygad y ffynnon, yn rhoi syniad i fyfyrwyr sydd â diddordeb a darpar fyfyrwyr pa mor wych yw’r brifysgol a bydd yn eu hannog i brofi hynny eu hunain.


#Volunteering #2019AprilRoundUp #alumni #community #InternationalAlumni