Rheolwr pêl-droed tîm merched Cymru yn cael cymrodoriaeth gan Brifysgol De Cymru

Jayne Ludlow MBE honorary

Mae Jayne Ludlow wedi cael Cymrodoriaeth gan Brifysgol De Cymru.


Mae Jayne Ludlow, rheolwr tîm pêl-droed merched Cymru, wedi cael Cymrodoriaeth gan Brifysgol De Cymru (PDC).


Y wobr hon yw’r anrhydedd ddiweddaraf i Ms Ludlow, a dderbyniodd MBE am ei gwasanaethau i bêl-droed menywod yng Nghymru yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines ym mis Mehefin 2019. Yn gynharach yn 2019 fe arweiniodd hi Gymru o fewn trwch blewyn i gymhwyso ar gyfer Cwpan y Byd i Ferched yn Ffrainc.


Mae PDC yn rhoi Cymrodoriaethau i bobl eithriadol sy’n arweinwyr go iawn yn eu maes, gan eu gwahodd i ddod yn rhan o’r gymuned academaidd drwy’r anrhydedd sylweddol hwn.


Ar ôl derbyn y Gymrodoriaeth, dywedodd Ms Ludlow: “Mae’n hollol wych. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn enfawr i ni fel grŵp o staff, chwaraewyr, ac i mi yn unigol.


"Mae’n debyg ei fod yn golygu llawer mwy na nifer o bethau dros y blynyddoedd diwethaf, oherwydd lle’r ydym ni – yn fy nghymuned i. Plentyn o’r Rhondda ydw i, aeth fy chwaer i’r brifysgol hon, ond fe benderfynais i deithio ymhellach.


“Ond un o’r prif resymau pam y penderfynais ddod yn ôl i Gymru oedd i wneud yn siwr ein bod yn ysgogi mwy o fenywod i gymryd rhan yn y gêm a'i datblygu, ac mae cael sefydliad fel PDC i gydnabod gêm y menywod yn arbennig i ni fel tîm cenedlaethol, ac i bob menyw ifanc yn y dyfodol sydd eisiau dod drwy’r system hon.”  


Dywedodd yr Athro Julie Lydon, Is-ganghellor PDC: “Rydym yn falch iawn o anrhydeddu Jayne gyda’r Gymrodoriaeth hon.


“Mae gwaith diflino Jayne fel rheolwr y tîm pêl-droed cenedlaethol, a’i hymdrechion i hyrwyddo datblygiad y gêm, yn ysbrydoliaeth i filoedd, a bydd yn sicr o ddenu mwy o ferched i gymryd rhan yn y gamp.


“Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda hi ar ddatblygu hyfforddiant chwaraeon ymhellach ymysg menywod, a gofyn am ei barn am sut y gall PDC barhau i wella’r cyrsiau chwaraeon rydym yn eu cynnig i filoedd o israddedigion.”


Dywedodd Rob Griffiths, Dirprwy Bennaeth Iechyd, Chwaraeon ac Ymarfer Proffesiynol ym Mhrifysgol De Cymru, yn y seremoni raddio lle dyfarnwyd y Gymrodoriaeth i Ms Ludlow: “A hithau'n teimlo'n angerddol am addysg, mae hi’n parhau i ddatblygu ei hun a’r bobl o’i chwmpas.


“Ar hyn o bryd mae hi’n gweithio fel llysgennad chwaraeon i Brifysgol De Cymru gan chwarae rhan annatod yn y gwaith o'n helpu i gyflawni ein nod strategol o annog mwy o fenywod i astudio graddau sy’n gysylltiedig â chwaraeon.


“Mae Jayne yn gwneud cyfraniad hanfodol i’n prosiect uchelgeisiol Menywod mewn Chwaraeon sy’n ceisio cefnogi a mentora myfyrwyr a datblygu’r sgiliau graddedig sydd eu hangen i weithio ym maes chwaraeon menywod.” 


#ourUSW #2019JulRoundUp #women #alumni #community