Swydd Wag: Ymunwch â ni wrth i ni ddatblygu ein tîm

We're hiring


As Wrth i Brifysgol De Cymru gychwyn ar weledigaeth strategol newydd, rydym yn chwilio am Swyddog Gwirfoddoli Alumni brwdfrydig i gynorthwyo i ddyfeisio a chyfleu newid sylweddol yn y modd y mae’r Brifysgol yn gweithio gyda’i gwirfoddolwyr graddedig ac yn dathlu eu heffaith. 

Yn gweithio’n agos gyda Phennaeth Cysylltiadau Alumni a Datblygu, bydd y swyddogaeth hon yn cael effaith sylweddol ar recriwtio myfyrwyr a phrofiad y myfyriwr, ac mae’n rhan annatod o ymdrech y Brifysgol i ddatblygu ei hymrwymiad dyngarol. 

Wrth weithio gyda gwirfoddolwyr graddedig ledled y byd, bydd y swyddogaeth hon yn canolbwyntio ar ddatblygu portffolio o gyfleoedd gwirfoddoli sydd â chyswllt amlwg ag anghenion sefydliadol ac sydd yn adlewyrchu diddordebau alumni. 

Darllenwch fwy am y rôl hon a gwnewch gais ar-lein


Mae Swyddfa Cysylltiadau Alumni a Datblygu (ARDO) yn bodoli er mwyn cefnogi cymunedau myfyrwyr, graddedigion ac academyddion Prifysgol De Cymru  drwy ysgogi, ysbrydoli a dathlu alumni a chefnogwyr sy’n gwirfoddoli eu hamser, yn cyfrannu arian ac yn hwyluso mynediad i rwydweithiau er mwyn cefnogi blaenoriaethau strategol y Brifysgol.

#alumni #community