Wythnos Gwirfoddolwyr 2019: Amser dathlu

alumni volunteers

Wrth i ni ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019, hoffem ddweud diolch yn fawr wrth Alumni PDC sy’n cyfrannu eu hamser a’u harbenigedd i’r Brifysgol, gan helpu ein cymunedau o fyfyrwyr a graddedigion i barhau’n fywiog ac yn uchelgeisiol.


P’un ai a ydych yn trefnu aduniad dosbarth neu'n rhan annatod o ddigwyddiad tramor, yn cefnogi ein rhaglenni gyrfaoedd neu’n fentor menter, mae cyfraniad ein Gwirfoddolwyr Alumni yn amhrisiadwy.

Dyna pam y byddwn ni’n dathlu ein gwirfoddolwyr ar y cyfryngau cymdeithasol drwy’r wythnos o 1 – 7 Mehefin. 

Dilynwch ni ar Twitter ac Insta i glywed gan ein gwirfoddolwyr a’r rhai sy'n elwa. Dysgwch fwy am y gwahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein Rhaglen Alumni sy'n Gwirfoddoli ac ymunwch â ni i ddiolch i’n gwirfoddolwyr drwy ddefnyddio’r hashnod #USWThanksU!

Os ydych chi'n fyfyriwr graddedig sy'n awyddus i roi rhywbeth yn ôl i’r Brifysgol gan feithrin sgiliau a chael profiad gwerthfawr ar yr un pryd, ymunwch â’r gymuned o Wirfoddolwyr Alumni sy'n cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi PDC.


“Fe wnes i ddysgu gymaint yn PDC – nid yn unig am wybodaeth neu brofiad, ond am fy natblygiad fel unigolyn. Gobeithio y gallaf roi rhywbeth yn ôl fydd o fudd i rywun arall a all fanteisio cymaint ar fod yn y brifysgol ag y gwnes i.” Lorna Dunkley, cyn angor newyddion BskyB, BA (Anrh) Astudiaethau Cyfathrebu - myfyriwr graddedig ac alumni sy'n gwirfoddoli


Diolch am wneud i bethau da ddigwydd.
Drwy eich cefnogaeth barhaus, gallwn barhau i wneud gwahaniaeth.


NCVO Vol week Logo 2019 colour with tagline small.png

#Volunteering #singapore #malaysia #nigeria #reunion #alumni #USA #InternationalAlumni #UAE #BeninCity #Lagos #Greece #community